Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G01_LP

Siin toodud kütusekulu ja CO2-heite näitajad määrati kindlaks vastavalt Euroopa määruse (EÜ) 715/2007 versioonile, mis nende kinnitamise ajal kehtis. Näitajad kehtivad Saksamaa põhivarustusega sõidukile ning näidatud sõiduulatus oleneb valitud velje- ja rehvisuurusest.

CO2-heite näitajate määramise aluseks olid direktiiv 1999/94/EÜ ja Pkw-EnVKV ning uue Euroopa sõidutsükli (NEDC) alusel kindlaks määratud kütusekulu ja CO2-heite väärtused.

Lisateavet uute sõiduautode ametliku kütusekulu ja CO2-heite kohta leiab uute sõiduautode kütusekulu ja CO2-heite käsiraamatust, mis on saadaval kõigi edasimüüjate juures ning veebilehel https://www.mnt.ee/et/soiduk/kutusekulu-teatmik