Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

iperfo_model_btm_discl

BMW i3 (94 Ah) energiatarve ja CO2-heide:
Kütusekulu l / 100 km (keskmine): 0
CO2-heide g/km (keskmine): 0
Energiatarve kWh / 100 km: 12,6*/13,1**

Süsteemiga Range Extender varustatud BMW i3 (94 Ah) energiatarve ja CO2-heide:
CO2-heide g/km (keskmine): 12*/13**
Energiatarve kWh / 100 km (keskmine): 11,3*/11,9**
Kütusekulu l / 100 km (keskmine): 0,6

BMW i8 kütusekulu, elektrikulu ja CO2-heide:
Kütusekulu l / 100 km (keskmine): 2,1
Energiatarve kWh / 100 km (keskmine): 11,9
CO2-heide g/km (keskmine): 49

* Veljevariant 1: 19-tollised veljed
** Veljevariant 2: 20-tollised veljed, talverehvid

Näidatud kütusekulu, CO2-heite ja energiatarbe väärtused määrati kindlaks vastavalt Euroopa määruse (EÜ) 715/2007 versioonile, mis kehtis tüübikinnituse ajal. Näitajad kehtivad põhikonfiguratsiooniga sõidukile ning näidatud sõiduulatus sõltub valitud mudelile saadaolevast lisavarustusest ning erinevatest velje- ja rehvisuurustest.

(1) Need väärtused kehtivad kuni 15.04.2018. Saadavuse kohta annab infot kohalik BMW esindus.

Need (3)-ga tähistatud väärtused põhinevad juba uuel WLTC määrusel ja on teisendatud tagasi NEDC-le vastavateks väärtusteks, mis võimaldab sõidukeid omavahel võrrelda. [Nende sõidukite puhul võivad (muuhulgas) sõiduki CO2-heitega seotud maksude või muude tasude kontekstis kasutatavad CO2-väärtused erineda siin näidatud väärtustest.]

CO2-heite näitajad on kindlaks määratud vastavalt direktiivile 1999/94/EÜ ja praegu kehtivale Euroopa määruse versioonile. Näidatud väärtused põhinevad NEDC klassifitseerimistsükli järgi arvestatud kütusekulul, CO2-väärtustel ja energiakulul.

Lisateavet uute sõiduautode ametliku kütusekulu ja CO2-heite kohta leiad „Uute sõiduautode kütusekulu, CO2-heited ja voolukulu“, mis on saadaval ametlikus BMW esinduses ning lehel: https://eteenindus.mnt.ee/public/heitkogusteteatmik/heitkogusteTeatmik.jsf.