Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i01-connectivity-driver

BMW i3 (94 Ah) energiatarve ja CO2-heide(3):
Kütusekulu l / 100 km (keskmine): 0
CO2-heide g/km (keskmine): 0
Energiatarve kWh / 100 km: 13,6–13,1
Sõiduulatus elektriga, km (keskmine): 300–290
Kliendile suunatud elektriline sõiduulatus, km: kuni 200

Süsteemiga Range Extender varustatud BMW i3 (94 Ah) energiatarve ja CO2-heide(3):
CO2-heide g/km (keskmine): 14–13
Energiatarve kWh / 100 km (keskmine): 11,9–11,5**
Kütusekulu l / 100 km (keskmine): 0,6
Sõiduulatus elektriga, km (keskmine): 235–225
Kliendile suunatud elektriline kogusõiduulatus, km: kuni 330

BMW i3s (94 Ah) energiatarve ja CO2-heide(3):
Kütusekulu l / 100 km (keskmine): 0
CO2-heide g/km (keskmine): 0
Energiatarve kWh / 100 km: 14,3
Sõiduulatus elektriga, km (keskmine): 280
Kliendile suunatud elektriline sõiduulatus, km: kuni 200

Süsteemiga Range Extender varustatud BMW i3s (94 Ah) energiatarve ja CO2-heide(3):
Kütusekulu l / 100 km (keskmine): 0,7
CO2-heide g/km (keskmine): 14
Energiatarve kWh / 100 km (keskmine): 12,5
Sõiduulatus elektriga, km (keskmine): 220
Kliendile suunatud elektriline kogusõiduulatus, km: kuni 330

Näidatud kütusekulu, CO2-heite ja energiatarbe väärtused määrati kindlaks vastavalt Euroopa määruse (EÜ) 715/2007 versioonile, mis kehtis tüübikinnituse ajal. Näitajad kehtivad põhikonfiguratsiooniga sõidukile ning näidatud sõiduulatus sõltub valitud mudelile saadaolevast lisavarustusest ning erinevatest velje- ja rehvisuurustest.

Need (3)-ga tähistatud väärtused põhinevad juba uuel WLTC määrusel ja on teisendatud tagasi NEDC-le vastavateks väärtusteks, mis võimaldab sõidukeid omavahel võrrelda. [Nende sõidukite puhul võivad (muuhulgas) sõiduki CO2-heitega seotud maksude või muude tasude kontekstis kasutatavad CO2-väärtused erineda siin näidatud väärtustest.]

CO2-heite näitajad on kindlaks määratud vastavalt direktiivile 1999/94/EÜ ja praegu kehtivale Euroopa määruse versioonile. Näidatud väärtused põhinevad NEDC klassifitseerimistsükli järgi arvestatud kütusekulul, CO2-väärtustel ja energiakulul.

Lisateavet uute sõiduautode ametliku kütusekulu ja CO2-heite kohta leiad „Uute sõiduautode kütusekulu, CO2-heited ja voolukulu“, mis on saadaval ametlikus BMW esinduses ning lehel: https://eteenindus.mnt.ee/public/heitkogusteteatmik/heitkogusteTeatmik.jsf.