Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i3_sustainability_

BMW i3 energiatarve ja CO2-heide (2):
Kütusekulu l / 100 km (keskmine): 0
CO2-heide g/km (keskmine): 0
Energiatarve kWh / 100 km: 13,1
Sõiduulatus elektriga, km (keskmine): 359
Kliendile suunatud elektriline sõiduulatus, km: kuni 260

Süsteemiga Range Extender varustatud BMW i3 energiatarve ja CO2-heide* (2):
CO2-heide g/km (keskmine): 13
Energiatarve kWh / 100 km (keskmine): 11,5
Kütusekulu l / 100 km (keskmine): 0,6Sõiduulatus elektriga, km (keskmine): 235
Kliendile suunatud elektriline kogusõiduulatus, km: kuni 380

BMW i3s energiatarve ja CO2-heide (2):
Kütusekulu l / 100 km (keskmine): 0
CO2-heide g/km (keskmine): 0
Energiatarve kWh / 100 km: 14,6–14,0
Sõiduulatus elektriga, km (keskmine): 330–345
Kliendile suunatud elektriline sõiduulatus, km: kuni 260

Süsteemiga Range Extender varustatud BMW i3s energiatarve ja CO2-heide * (2):
Kütusekulu l / 100 km (keskmine): 0,7
CO2-heide g/km (keskmine): 14
Energiatarve kWh / 100 km (keskmine): 12,5
Sõiduulatus elektriga, km (keskmine): 220
Kliendile suunatud elektriline kogusõiduulatus, km: kuni 380

* väärtused põhinevad NEDC katsetsüklil

Sõiduulatus oleneb paljudest teguritest, nagu juhi isiklik sõidustiil, valitud marsruut, ilm, soojenduse/jahutuse kasutamine ja eeltingimused.

Näidatud kütusekulu, CO2-heite ja energiatarbe väärtused määrati kindlaks vastavalt Euroopa määruse (EÜ) 715/2007 versioonile, mis kehtis tüübikinnituse ajal. Näitajad kehtivad põhikonfiguratsiooniga sõidukile ning näidatud sõiduulatus sõltub valitud mudelile saadaolevast lisavarustusest ning erinevatest velje- ja rehvisuurustest.

Tähisega (2) märgistatud sõidukite väärtused on esialgsed.

ga märgitud väärtused põhinevad juba uuel WLTP määrusel ja on teisendatud tagasi NEDC-le vastavateks väärtusteks, mis võimaldab sõidukeid omavahel võrrelda. [Nende sõidukite puhul võivad (muuhulgas) sõiduki CO2-heitega seotud maksude või muude tasude kontekstis kasutatavad CO2-väärtused erineda siin näidatud väärtustest.]

CO2-heite näitajad on kindlaks määratud vastavalt direktiivile 1999/94/EÜ ja praegu kehtivale Euroopa määruse versioonile. Näidatud väärtused põhinevad NEDC klassifitseerimistsükli järgi arvestatud kütusekulul, CO2-väärtustel ja energiakulul.

Lisateavet uute sõiduautode ametliku kütusekulu ja CO2-heite kohta leiad ametlikus BMW esinduses ning lehelt: https://eteenindus.mnt.ee/public/heitkogusteteatmik/heitkogusteTeatmik.jsf.