Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i3s_Design

BMW i3 energiatarve ja CO2-heide (2):
Kütusekulu l / 100 km (keskmine): 0
CO2-heide g/km (keskmine): 0
Energiatarve kWh / 100 km: 16,3–15,2
Sõiduulatus elektriga, km (keskmine): 310–285
Kliendile suunatud elektriline sõiduulatus, km: kuni 260

BMW i3s energiatarve ja CO2-heide(2):
Kütusekulu l / 100 km (keskmine): 0
CO2-heide g/km (keskmine): 0
Energiatarve kWh / 100 km: 17,2–16,1
Sõiduulatus elektriga, km (keskmine): 285–270
Kliendile suunatud elektriline sõiduulatus, km: kuni 260

Näidatud kütusekulu, CO2-heite ja energiatarbe väärtused määrati kindlaks vastavalt Euroopa määruse (EÜ) 715/2007 versioonile, mis kehtis tüübikinnituse ajal. Näitajad kehtivad põhikonfiguratsiooniga sõidukile ning näidatud sõiduulatus sõltub valitud mudelile saadaolevast lisavarustusest ning erinevatest velje- ja rehvisuurustest.

Tähisega (2) märgistatud sõidukite väärtused on esialgsed.

CO2-heite näitajad on kindlaks määratud vastavalt direktiivile 1999/94/EÜ ja praegu kehtivale Euroopa määruse versioonile. Näidatud väärtused põhinevad NEDC klassifitseerimistsükli järgi arvestatud kütusekulul, CO2-väärtustel ja energiakulul.

Lisateavet uute sõiduautode ametliku kütusekulu ja CO2-heite kohta leiad käsiraamatust „Uute sõiduautode kütusekulu, CO2-heited ja voolukulu“, mis on saadaval ametlikus BMW esinduses ning lehel: https://eteenindus.mnt.ee/public/heitkogusteteatmik/heitkogusteTeatmik.jsf.