ÕIGUSTE KAITSE.

BMW esindajana Eestis on Inchcape Motors Estonia OÜ-l hea meel, et külastate meie veebilehte ja tunnete huvi meie poolt pakutavate toodete ja teenuste vastu.

Andmete kaitse
Meie teenuste kasutamisel palume Teilt mõningal juhul informatsiooni Teie isikuandmete kohta. Sellistele küsimustele vastamine on vabatahtlik. Teie isikuandmed kasutatakse ainult Inchcape Motors Estonia siseselt ning Teie huvides ja vastavalt Eestis kehtivatele andmekaitseseadustele. Teie isikuga seotud andmete kasutamine turu-uuringutes, soovitus või reklaami eesmärgil, samuti Teie andmete edastamine kolmandatele osapooltele saab toimuda ainult Teie nõusolekul. Kui Teil on küsimusi Teie isikuandmete kasutamise, salvestamise, muutmise või kustutamise osas, siis palume pöörduda Inchcape Motors Estonia klienditeeninduse poole aadressil privaatsus@inchcape.ee. 

Inchcape Motors Estonia privaatsuspoliitikaga saate lähemalt tutuvda siin

Tooteinformatsioon
Käesoleval veebilehel avaldatud spetsifikatsioonid ja illustratsioonid baseeruvad avaldamispäeval kehtinud viimasel tooteinformatsioonil. Inchcape Motors Estonia jätab endale õiguse teha igal ajal ja etteteatamata muudatusi hindades ja spetsifikatsioonides. Mõnedel piltidel võib olla kujutatud lisavarustust või mudeleid, mis ei ole saadaval Eestis. Mudeliaasta eripärad konkreetsetel mudelitel võivad kehtida ka lühemalt või pikemalt kui 12 kuud.

Küpsised (cookies)
Et saada teada külastajate eelistusi ning vastavalt sellele kujundada optimaalselt veebilehekülge kasutame nn. küpsiseid. Küpsiste näol on tegemist väikeste failidega, mis talletatakse Teie arvuti kõvakettale. Küpsised ei kahjusta kuidagi Teie arvutit ega sisalda viiruseid. Küpsised aitavad meil välja selgitada oma veebilehe populaarsed valdkonnad. Nii saame oma internetilehekülgede sisu sihipärasemalt külastajate vajadustega kooskõlla viia ning seega Teile suunatud informatsiooni parandada. Isikuid puudutavaid andmeid tohib küpsistes talletada siis, kui olete andnud selleks nõusoleku, nt lihtsustamaks juurdepääsu turvatud online-režiimis, et ei tuleks alati kasutajatunnust ja salasõna uuesti sisestada.

Meie veebilehekülge saate vaadata ka ilma küpsisteta. Enamus sirvijatest aktsepteerib küpsised automaatselt. Küpsiste salvestamist oma kõvakettale saate tõkestada seeläbi, et valite oma sirvijas sätte *küpsiseid mitte aktsepteerida*. Ka oma arvutisse juba talletatud küpsised saate igal ajal kustutada. Kui Te küpsiseid ei aktsepteeri, siis võib see meie veebilehel tekitada osade funktsioonide piiranguid.

Autorikaitse
© Copyright Inchcape Motors Estonia OÜ, Tallinn (Eesti). Kõik õigused kaitstud. Kõik tekstid, pildid, graafikud, helid, animatsioonid ja videod, samuti kõikide BMW grupi interneti kodulehtede ülesehitused ja kujundused on kaitstud autorikaitseõiguste ja teiste õigusaktidega.

Käesoleval veebilehel sisalduvat on keelatud kopeerida, moonutada, muuta või kolmandatele osapooltele edastada kommertseesmärkidel. Teavitame, et osade kasutatud piltide autoriõigused kuuluvad omakorda kolmandatele osapooltele.

Kaubamärgi kaitse
Kõik kaubamärgid sellel veebilehel kuuluvad BMW AG-le või Inchcape Motors Estoniale ja on kaitstud kaubamärgiõigusega. See kehtib kõikide kaubamärkide, logode, embleemide, kirjafontide jt korporatiivse identiteedi elementide kohta. Nende kasutamine või kopeerimine ilma loata on keelatud.
Vastutus
Käesolev veebileht on hoolikalt koostatud, kuid sellele vaatamata ei saa me anda garantiid, et kogu sisalduv informatsioon on veatu ning aktuaalne ja vastab täielikult tegelikkusele. Võib esineda trükivigu. BMW ei võta endale vastutust otseste või kaudsete kahjude eest, mis võivad kaasneda kodulehe või sellel sisalduva informatsiooni kasutamisest.

Litsentsid
BMW pakub interneti külastajatele innovatiivseid ja informatiivseid veebilehti. Neis sisalduv intellektuaalne omand nagu patendid, kaubamärgid ja autoriõigused on kaitstud. Käesoleva veebilehe vahendusel ei anta BMW Groupi, Inchcape Motors Estonia ega kolmandate osapoolte poolt litsentsi nende intellektuaalse omandi kasutamiseks.

Sisu koostaja
Inchcape Motors Estonia OÜ
Kliendisuhete osakond
Paldiski mnt. 108
13522 Tallinn
Tel.: +372 6593707

Loe lisaks