GARANTII

GARANTII

GARANTII

Inchcape Motors Estonia OÜ annab BMW ja MINI sõidukitele ning BMW ja MINI originaalvaruosadele müügigarantii alljärgnevalt nimetatud tingimustel:

GARANTIITINGIMUSED

Inchcape Motors Estonia OÜ (edaspidi nimetatud: Müüja) annab BMW ja MINI sõidukitele (edaspidi nimetatud: sõiduk) ning BMW ja MINI originaalvaruosadele (edaspidi nimetatud: originaalvaruosa) müügigarantii alljärgnevalt nimetatud tingimustel:

  • 1. GARANTII OBJEKT JA KEHTIVUSE ALUSED
  • 2. GARANTIITÄHTAEG
  • 3. GARANTII ENNETÄHTAEGSELT LÕPETAVAD ASJAOLUD
  • 4. GARANTIIST TULENEVATE NÕUETE ESITAMINE
  • 5. MUUD TINGIMUSED