BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade BMW Groupi jätkusuutlikum tulevik

TULEVIK ON ELEKTRILINE, DIGITAALNE JA RINGMAJANDUSLIK.

TULEVIK ON ELEKTRILINE, DIGITAALNE JA RINGMAJANDUSLIK.

Jätkusuutlikkus on BMW Groupi üks põhieesmärke ja see on ettevõtte strateegias tugevalt kinnistunud. Samas võimaldab see vaadata tagasi pikale traditsioonile, kui tekib küsimus, kuidas jätkusuutlikus juhtimises edasisi edusamme teha. Kuulutatud eesmärk on terviklik lähenemisviis, mis hõlmab kogu väärtusahela ulatuses kolme sammast: ökoloogiline, sotsiaalne, majanduslik ja keskendumine ringmajandusele. Selles skeemis on elektrisõidukite arendamine ülioluline tegur, kuid mitte ainus: BMW Groupi jaoks ulatub jätkusuutlikkus tarneahelast arenduse ja tootmise kaudu kõigi sõidukite kasutusetapi lõpuni ning veelgi kaugemale.

Loe lisaks

MEIE KOHUSTUSED.

 • 01 BMW Group on võtnud kohustuse jälgida Pariisi klimakokkulepet ja sellega kaasnevat 1.5 kraadi eesmärki.
 • 02 BMW Groupil on kõik lühiajalised CO₂ eesmärgid teaduslikult kinnitatud ning lisaks sellele on määranud ainsa autotootjana (2023. aasta veebruari seisuga) eraldi CO₂ eesmärgi.
 • 03 Lisaks on BMW Group võtnud endale kohustuse järgida kliimaneutraalsuse eesmärki.

TUTVU MEIE TERVIKLIKU LÄHENEMISVIISIGA JÄTKUSUUTLIKKUSELE NING MUDELIGA i5.

SELGED EESMÄRGID.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade Eesmärgid 2025 Seisev BMW sõiduk külgvaates

2025.

Uus klass seab jätkusuutlikkusele uued etalonid.

Tootmise algus BMW iFactory tehases Debrecenis, Ungaris:

 • tehase tööks ei kasutata fossiilseid energiaallikaid;
 • materjalide ja energiaallikate ringmajanduse pidev laiendamine;
 • täiselektrilised mudelid.
Loe lisaks
BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade Eesmärgid 2030 Mees hõbedases kuumakaitseriietuses

2030.

CO₂-heidete vähendamine 40% sõiduki kogu elutsükli jooksul tähendab järgmist.

 • 20% tarneahelas
 • 80% tootmises
 • 50% kasutusetapis
 • 2030. aastal peaksid täiselektrilised BMW ja MINI sõidukid moodustama vähemalt 50% kõigist tarnetest.
Loe lisaks
BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade Eesmärgid 2050 Mees ja naine BMW ideeauto ees

Pikaajaline

BMW Groupi selge eesmärk on saada SBTi kohaselt kliimaneutraalseks. Selle tagamiseks on ettevõte seadnud 2030. aastaks konkreetsed eesmärgid ja verstapostid.

Loe lisaks

JÄTKUSUUTLIKKUS ON BMW GROUPI STRATEEGIA LAHUTAMATU OSA.

MEIE TERVIKLIK KOLME SAMBAGA LÄHENEMISVIIS.

BMW Groupi kuulutatud eesmärk on hõlmata jätkusuutlikkuse kõiki kolme aspekti: ökoloogiline, sotsiaalne ja majanduslik kogu väärtusahela ulatuses. Siin moodustavad need kolm sammast tegevusraamistiku ja aitavad ühiselt kaasa seatud eesmärkide saavutamisele. Koos meie eesmärkide ja tulemuste läbipaistvusega on see terviklik lähenemisviis meie ettevõtetest klientidega usaldusel põhineva koostöö põhialus.
BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade

Ökoloogiline.

BMW Group tunneb end kohustatud saavutama Pariisi kliimakokkuleppe eesmärgid ja vähendama CO₂-heiteid kogu väärtusahelas, järgides samal ajal kõiki ökoloogilisi suuniseid. Olulised aspektid on keskkonnakaitse, tõhus juhtimine saadaolevate ressurssidega ja ringmajanduse kui olulise põhielemendi edasiarendamine.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade Sotsiaalne BMW töötajad hoone ees, kus hõljuvad värvilised õhupallid

Sotsiaalne.

BMW Group näeb end ettevõtte ja tööandjana, kellel on sotsiaalne vastutus oma töötajate ja ühiskonna eest. Seepärast väärtustame väga meie töötajate tervist, mitmekesisust ja arenguvõimalusi. Ülemaailmse ettevõttena on BMW Group samamoodi teadlik oma vastutusest ühiskonna ees.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade Majanduslik BMW tootmise ja lao sisevaade

Majanduslik.

BMW Group on teadlik oma majanduslikust tähtsusest ja korraldab ettevõtte üldjuhtimist kooskõlas vastutustundlike põhimõtetega, mis on suunatud ettevõtte väärtuse jätkusuutlikule kasvatamisele. Võtmetähtsusega on suuniste järgimine, mida peame pikaajalise edu nurgakiviks ja mis on meie ettevõttekultuuris kindlalt juurdunud. Selle lähenemisviisiga püüame vältida rahalist kahju ja usalduse kaotamist meie vastu juba eoses. Sellest tulenevalt ei jäta meie võimalike riskide käsitlemine kunagi arvestamata tulevikku ja tagajärgi meie ettevõttele.

BMW GROUPI ARUANNE.

KOONDARUANNE PRAEGUSE OLUKORRA KOHTA.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade BMW Groupi aruanne Sinine teabegraafik BMW ideeautoga

BMW Group näeb oma vastutust ettevõtte aruandluse jätkusuutlikkuses, mõõdetavuses ja läbipaistvuses.
 

 • Alates 2020. aastast oleme ühendanud oma aastaaruande jätkusuutlikkuse aruandega, et koostada üks koondaruanne.
 • 2022. aastal sai BMW Group DAX 40 aktsiaindeksi ettevõtete seas jätkusuutlikkuse parima aruandluse eest auhinna Building Public Trust Award.
 • See koondaruanne annab täpse ülevaate meie eesmärkidest jätkusuutlikkuse valdkonnas ja näitab ka iga-aastaseid saavutatud eesmärke.

BMW JÄTKUSUUTLIKKUSE HINNANGUD.

BMW GROUP SELLISTES ORGANISATSIOONIDES NAGU ECOVADIS.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade EcoVadise logo

BMW Group peab väliseid hinnanguid väga oluliseks viisiks partneritele ja klientidele objektiivsete hinnangute esitamiseks. Seetõttu palume alati, et välisavalduste nõudmised esitataks BMW Groupi pressiesindajatele ja BMW Groupi võtmekliendihalduritele, et konkreetsetest teemadest või küsimustest täielik ülevaade saada.

TEENUSED.

BMW Groupil on lai valik vahendeid ja teenuseid, mis toetavad ettevõtetest kliente nende jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamisel, et nad saaksid oma sõidukikasutust veelgi tõhusamalt ja jätkusuutlikumalt korraldada. Üks selle näidetest on sõidukipargi andmete tööriist. See tööriist pakub BMW või MINI sõidukipargi omanikele rohkelt teenuseid ja esitab mitmesuguseid sõidukiandmeid. Sõidukipargi andmeid pakutakse viies moodulis ja need hõlmavad rohkem kui kümmet asjakohast rakendusjuhtumit sõidukipargi haldamise kohta. Alates läbisõidust ja lepingute haldamisest kuni sõidukite oleku ja GPS-asukohtade kuvamiseni. See hõlmab lisaks teenindus-, hooldus- ja tarbimisteavet. Alates 2023. aastast lisandub pakkumisse veel kolm uut jätkusuutlikkusega seotud teenusevalikut. Andmetele pääseb juurde kas otse veebisaidi kaudu või paindlikult liidese (API) kaudu.

Loe lisaks

SÕIDUKIPARGI ANDMED – UUED JÄTKUSUUTLIKKUSE TEENUSED.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade Sõidukipargi andmed BMW sõiduk sõidab maanteel mägimaastiku ees
 • CO₂-näitajate hindamine ja läbipaistvus pistikhübriid-elektriautode heitevaba sõitmise osakaalu hindamisel – võimalik analüüs ja soovitused sõidukipargi elektrifitseerimiseks.

BMW CHARGINGU LAHENDUSED.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade BMW Chargingu lahendused BMW sõiduk laadimisjaamas, naine esiplaanil

Mugav laadimine mitmesajas tuhandes Euroopa avalikus laadimispunktis 100% rohelisest energiast toodetud elektriga. Pakume ka individuaalseid lahendusi kodus ja töökohas laadimiseks.

JÄTKUSUUTLIKKUSE VALDKONNA VERSTAPOSTID.

JÄTKUSUUTLIKKUSEL ON BMW GROUPIS PIKK AJALUGU.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade BMW 1602

1972.

BMW 1602 Elektrot esitletakse Müncheni olümpiamängudel avalikkusele kui esimest elektriajamiga BMW sõidukit.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade Verstapost 1973 Roheline loodus, kus taustal on BMW peakorter

1973.

BMW Group on esimene autotootja maailmas, kes määrab ametisse oma keskkonnaametniku.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade Verstapost 2000 Käsi ja maast võrsuv roheline idu lähivaates

2000.

Jätkusuutlikkusest saab BMW Groupi ettevõttestrateegia peamine juhtpõhimõte.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade Liikmelisus ÜRO globaalse kokkuleppe logo

Aalates 2001.

BMW Groupi liikmelisus ÜRO globaalses kokkuleppes. Avaldatakse esimene BMW jätkusuutlikkuse aruanne.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade BMW EfficientDynamicsi siluett päikesega

2007.

BMW EfficientDynamicsi tehnoloogilised arendused seoses kütusekulu vähendamisega näitavad teed tulevikku.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade Verstapost 2009 BMW sõiduk seisab rohelises looduses

2009.

Jätkusuutlikkusest saab BMW Groupi püsiv ettevõtte sihtmärk.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade Verstapost 2011 Hõbedased komponendid laos

2011.

Jätkusuutlikkus on hankeprotsessi lahutamatu osa ja oluline ostukriteerium.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade Jätkusuutlikkuse eesmärgid 2012 Tootmisobjekt ülaltvaates

2012.

Kümne jätkusuutlikkuse eesmärgi määratlemine, mis tuleb saavutada 2022. aastaks.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade Seisev BMW i3 eestvaates

2013.

BMW i3 esitletakse avalikkusele elektrilise liikuvuse teerajajana.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade Alates 2014 EcoVadise logo

Aalates 2014.

BMW Groupi hinnang EcoVadise platvormi kaudu.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade CO₂ vähendamine

2020.

Ambitsioonikate eesmärkide määratlemine CO₂-heidete vähendamiseks kogu väärtusahelas.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade Fookuses jätkusuutlikkus

Aalates 2020.

Jätkusuutlikkus on BMW Groupi strateegilise suunitluse keskmes.

BMW eripakkumised Jätkusuutlikkuse keskus Ülevaade BMW I Seisev Vision Circular nurga all eestvaates

2021.

BMW i Vision Circular kui ringmajanduse teerajaja. Esimene koondaruanne avaldatakse 2020. aasta kohta.

KKK.

 • Kuidas on jätkusuutlikkus BMW Groupis kinnistunud?
 • Mille poolest erineb BMW Group jätkusuutlikkuse vallas oma konkurentidest?
 • Kas BMW Group on EcoVadise liige? Kus ettevõtte rahvusvahelise valdkonnaülese võrdluse pingereas paikneb?