BMW SÄÄSTLIKKUS.

BMW kontsern seab süstemaatilise säästlikkuse strateegiaga autotööstuses uusi võrdlusaluseid.

BMW Groupi jaoks ei piirdu sõidunauding vaid liikuvusega. Ka säästlikkus on meie jaoks oluline teema ja me ei tee selles mingeid järeleandmisi. Lausa vastupidi, liigume tuleviku suunas täiesti uue ja järjepideva strateegiaga, mis avardab meie senist mõjusfääri ja viib säästlikkuse käsitlemise sootuks uuele tasemele. 

 

Viimastel aastatel ja aastakümnetel oleme juba kehtestanud olulised standardid sõidukite eluea hindamisel – alates kasutatavatest ressurssidest energiatarbimise kaudu kuni ringlussevõtmise määrani. Järgnevatel aastatel laiendame pidevalt oma kaugeleulatuvat elektrifitseerimisstrateegiat ja pakume 2023. aastal 25 elektrifitseeritud mudelit.

 

Ent kliimaneutraalsuse ja heitmevaba liikuvuse eesmärgi saab saavutada vaid läbi mitmekesise elektrifitseeritud ajamitehnoloogiate. Just sel põhjusel ja klientide vajaduste osas veelgi suurema paindlikkuse saavutamiseks jätkame pühendumist vesinikkütuseelementide arendamisele tehnoloogianeutraalses lähenemises. Tutvustasime 2019. aastal rahvusvahelisel autonäitusel IAA mudelit BMW i Hydrogen NEXT. Järgmise sammuna tutvustame 2022. aastal BMW i Hydrogen NEXT väikesi seeriaid. Seega liigume vähehaaval edasi keskkonnahoidliku ja heitmevaba tuleviku suunas.

ME EI TEGELE SÄÄSTLIKKUSEGA BMW-S. ME TEEME BMW SÄÄSTLIKUKS.
Oliver Zipse – BMW AG juhatuse esimees

BMW iX SÄÄSTLIKKUS.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus BMW iX i20 video
BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus roheline tootmine väärtusahel

ÕIGE SUUND VÄÄRTUSAHELAS.

Meie teame, kuidas vaadata säästlikkust tervikuna. Seetõttu kasutame oma sõidukite arendamisel võimendusvahendeid. Meie eesmärk on luua säästev väärtusahel, mis katab oma vajadused, sealhulgas vajaduse energiavarustuse järele ringlussevõetud ja taastuvate materjalidega. Tuleb küll tunnistada, et me pole omadega veel nii kaugele jõudnud, aga oleme sellegipoolest teinud teedrajavaid edusamme. BMW kontserni ärimudelis pole võtmeroll mitte ainult ressursside käsitsemisel, vaid ka CO₂-heitmete vähendamisel. Elektrifitseeritud mudelite suureneva osakaalu ja nende akude tootmise ning sellega kaasneva energia ja ressursside intensiivse kasutamise tõttu peame lisaväärtuse ahelas integreerima eeskätt kaugeleulatuvad meetmed CO₂-heitmete vähendamiseks. Selle saavutamiseks kehtestab BMW kontsern materjalide tarneahela CO₂-jalajälje kriteeriumina, mida tuleb tarnijatega lepingute sõlmimisel arvestada, ja võtab seega esimesena autotootjana konkreetse CO₂-eesmärgi oma tarneahelas. Lõppude lõpuks, kui me seda ei suuda, tooks suurenev elektrifitseerimine kaasa CO₂-heitmete järsu kasvu tarneahelas. Algatame pöörde ja oleme seadnud endale eesmärgiks vähendada CO₂-heitmeid tarneahelas 2020. aastal 20% võrreldes 2019. aastaga.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus roheline tootmine

TOOTMISE ÜMBERMÕTLEMINE.

ÜRO keskkonnaprogrammi rahvusvahelise deklaratsiooni puhtama tootmise kohta allkirjastamisega 2001. aastal võtsime endale kohustuse hoida ülemaailmse tootmise keskkonnamõjud ja ressursside tarbimine võimalikult madalal. BMW kontsern koos oma äriruumide ja tehastega on juba ressursitõhususe etalon madalate CO₂-heitmete osas. Me ei taha olla vaid osa jätkusuutlikust tulevikust, me tahame olla selle liikumapanev jõud. Seetõttu oleme endale seadnud aastaks 2030 autotööstuse kõrgeimad eesmärgid. Oma kaugeleulatuvate meetmete jälgimiseks ja analüüsimiseks oleme kõigis olemasolevates tootmiskohtades juurutanud keskkonnajuhtimissüsteeme, mida pidevalt arendatakse ja optimeeritakse. See on ainus viis tõestada kogu maailmale meie standardite ja eeskirjade mõjusust.
Taastuvenergia ja taastuvate toorainete üha ulatuslikuma kasutamise kõrval tootmistegevuses oleme pööramas suuremat tähelepanu ka ringlussevõtumeetmetele. Täna võetakse 99% jäätmetest, mida me maailmas igal aastal 2,5 miljoni sõiduki tootmisega tekitame, uuesti ringlusse ning korduskasutatakse. Töötame pidevalt selle nimel, et seda näitajat veelgi parandada.

SÄÄSTLIKE MATERJALIDE KASUTAMINE.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus puit FSC sertifikaadiga

FSC sertifikaadiga puit.

BMW kontsern teeb tihedat koostööd Metsahoolekoguga (FSC) ning on rangetest standarditest kinni pidades pühendunud aktiivselt vastutustundlikule ja jätkusuutlikule metsandusele. BMW i3 armatuurlaua dekoratiivliistud, näiteks, on valmistatud FSC sertifikaadiga eukalüptipuidust.
BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus Kanephibisk

Kanephibisk.

Kanephibisk on hibiskide perekonnast pärit taim, mille kiude kasutatakse tööstuses väga laialdaselt. BMW i3 salong sisaldab 30% ulatuses kanephibiski, kehtestades sellega säästliku kasutuse standardid autotööstuses.
BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus looduslik kautšuk

Looduslik kautšuk.

Esimese autotootjana maailmas alustab BMW Group oma sõidukite varustamist rehvidega, mis on valmistatud säästlikult kasvanud looduslikust kautšukist. BMW X5 xDrive45e pistikhübriid (kombineeritud kütusekulu: 1,7–1,2 l / 100 km (WLTP), 2,1–1,6 l / 100 km (NEDC); elektrikulu keskmine: 27,7–24,3 kWh / 100 km (WLTP), 25,2–23,5 kWh / 100 km (NEDC); keskmine CO2-heide: 39–27 g/km (WLTP), 47–37 g/km (NEDC)) 22-tolliste velgedega standardvarustuses ja rehvidega, milles sisalduv looduslik kautšuk on kasvatatud vastavalt rangetele keskkonna- ja sotsiaalsetele standarditele, rehvil on FSC-sertifikaat. Sel eesmärgil töötab BMW Group eksklusiivselt Pirelli kaubamärgiga. Koos sotsiaalasutuste ja loodusliku kautšuki töötlemise esindajatega asutasime 2019. aastal sõltumatu ülemaailmse säästva loodusliku kautšuki platvormi (GPSNR). Eesmärgiks on ehitada kogu loodusliku kautšuki lisandväärtuse ahel üles selliselt, et see oleks tõestatavalt säästlik.
BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus Econyl

Econyl.

Tooraine ringlussevõtt on BMW kontsernis tervikliku säästlikkuse oluline mõõde. Heaks näiteks taaskasutatud materjalidest, mis vastavad meie kvaliteedistandardile, on Econyli kasutamine. See on nailonlõng, mis on eraldatud nailonjäätmetest ja mida kasutatakse näiteks vaipade tootmisel. Meie kasutame Econyli BMW iX-i põrandakatete ülemises kihis ja jalamattides.
BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus Alumiinium

Alumiinium.

Kõrvuti terasega on alumiinium BMW kontserni jaoks tootmises kõige olulisem ressurss. Ressursside ja energia tõhususe osas omistatakse kogu lisandväärtusahelale vastavalt kõrge väärtus. Alumiiniumitootjate ühenduse ASI asutajaliikmena osaleb BMW kontsern aktiivselt näiteks sertifitseerimisprogrammis, mis kehtestab ja edendab toorainetarnijatele säästvate standardite järgimise nõudeid. Enamgi veel: valitud komponentides kasutame juba täna kuni 50% sekundaarset alumiiniumi.

RINGLUSSEVÕTT KUI VÕTMETEGUR.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus roheline tootmine ringlussevõtt

Materjalide ringlussevõtt on asendamatu võimendav tegur teel ressursse säästva ja tulevikku kindlustava tootmise poole. Lisaks toodete nutikale planeerimisele on meie väärtusahelas kindel koht ka ringlussevõetud vahenditest saadud materjalide korduvkasutamisel.

JÄTKUSUUTLIKKUS BMW iX-is.

BMW elektromobiilsus BMW säästva tootmise ringlussevõtt BMW iX

Sõidukina seab BMW iX säästlikkuse uued standardid. Tuginedes kasvuhoonegaaside heitkogustele kogu sõiduki elutsükli jooksul, tekitab BMW iX tänu terviklikule lähenemisele 45% vähem heitgaase kui võrreldava mootoriga diiselmootoriga SAV. Sellele aitavad kaasa sellised meetmed nagu 100% taastuvenergia kasutamine tootmises või ostetud toorainete päritolu kogu tarneahelas. Jätkusuutlikkus on käegakatsutav ka BMW iX-is kasutatud looduslike ning taaskasutatud materjalide kujul. Näiteks on salongi nahk pargitud loodusliku oliivilehe ekstraktiga ja selles pole kroomijääke. Valikuline 'Clear & Bold' salongi osa on valmistatud FSC-sertifikaadiga puidust, ning liistud ja põrandamatid on valmistatud Econylist.

TAASKASUTATAVAD.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus roheline tootmine ringlussevõtt taaskasutus

Kui see on tehniliselt, ökoloogiliselt ja majanduslikult mõistlik ja teostatav, kasutame me ringlussevõetud ja taastuvaid tooraineid ning eesmärgiks on sellist kasutamist aastaks 2030 märkimisväärselt suurendada. Meie kahe kõige olulisema ressursi puhul on eesmärgiks alumiiniumi puhul tegur 4–6 ja terase puhul 2–5. Täna on juba umbes 25% kasutatavast terasest ringlussevõetud, teatud komponentides on kuni 50% taaskasutatud alumiiniumi ja kuni 20% teisest termoplasti. Sel moel oleme pühendunud elutsükli kujundamisele, et tagada tõhus ringlussevõtt, sest teiseste materjalide kasutamine vähendab märkimisväärselt CO₂-jalajälge.

KASUTUSEST KÕRVALDATUD SÕIDUKITE RINGLUSSEVÕTT.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus roheline tootmine kasutatud autode ringlussevõtt

Isegi kui sinu BMW jõuab teekonna lõppu, on sel endiselt täita oluline roll meie väärtusahelas. Me ei pea kasutusest kõrvaldatud sõidukeid hävitamisele kuuluvateks jäätmeteks, vaid hindamatuks allikaks teiseste toorainete hankimisel. Oleme kehtestanud kasutuselt kõrvaldatud sõidukite tagastamisreeglid ja loonud üle 3000 kogumispunkti keskkonnahoidlikuks ringlussevõtuks kokku 30 riigis (koostöös nende riikide müügiettevõtetega). Eelkõige soovime kindlustada, et meie elektriautode taaskasutus oleks läbipaistev. Pikas perspektiivis ei saa elektriline liikuvus tugineda vaid esmastele materjalidele, mis tähendab, et ressursside põhivoog peab muutuma. Seetõttu on meie klientidel võimalus oma sõidukid tagastada Müncheni ringlussevõtu ja demonteerimise keskusesse (RDZ). Lisaks kasutuselt kõrvaldatud sõidukite vastuvõtmisele tegeleme pidevalt uute ideede ja meetmete arendamisega ringlussevõtumäära parandamiseks.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus energia

TÕHUS ENERGIATOOTMINE.

BMW kontsernil on otsene mõju oma tehaste ja asukohtade CO₂-heitmetele ning see on neis kohtades juba ressursitõhususe etalon. Aastaks 2030 on meie eesmärk vähendada CO₂-heitmeid oma üksustes 80% sõiduki kohta võrreldes 2019. aastaga. Selleks oleme kogu oma tootmisele kuluva väljast tarnitava elektrienergia hankinud taastuvatest energiaallikatest. Alates 2021. aastast on kõik meie tegevuskohad heitmekompenseerimiste kaudu CO₂-neutraalsed. Selle saavutamiseks investeerime süstemaatiliselt oma üksuste energiatõhususe optimeerimisse ja teeme kohapealseid uuringuid energia saamise parima võimaluse kohta – tuuleenergia, kas vesiniku, biogaasi või biomassi energia kasutamise kaudu. Ka rohelise vesiniku kasutamine võib siin sobivas kohas mängida võtmerolli ning praegu uurime pilootjaamas selle efektiivsust soojuse tootmiseks. Välise ja sisemise energiavarustuse vastavad osakaalud on tootmiskohati erinevad. Samal ajal optimeerime oma toodangu energiatõhusust: vähendame küttevajadust, taaskasutades rohkem protsessides tekkivat heitsoojust ja tagades termotsüklid. Digilahenduste kasutamine, näiteks andmeanalüütikas, võimaldab meil aruka juhtimise abil vähendada elektritarbimist ja minimeerida samaaegselt äravisatavaid osi.

SÄÄSTLIKKUS MEIE TOOTMISTEHASTES.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus roheline tootmine tehas Leipzig

BMW kontserni tehas Leipzig.

BMW kontserni tehas Leipzigis on ökonoomsuse musternäidis. See on üks kõige kaasaegsemaid ja säästlikumaid sõidukite tootmise tehaseid maailmas. Alates 2013. aastast valmivad siin elektrilise jõuülekande ja süsinikkiuga tugevdatud plastist šassiiga autod. Leipzigi tehas on Saksamaal esimene omasugune, kus on koha peal neli spetsiaalselt ehitatud tuulegeneraatorit, mis rahuldavad arvestataval määral tehase elektrivajaduse. Umbes 700st BMW i3 kõrge pingega akust koosneva uuendusliku akufarmiga püüame korraga täita mitut meedet, et saavutada tootmises tõhus ressursi- ja energiahaldus. Esiteks töötame püsivalt akude eluea pikendamisega. Teiseks suudab akufarm salvestada üle jäävat tuuleenergiat, kui tootmine ületab nõudluse, et seda energiat kasutada siis, kui energiaga varustamine on madal. Nii aitame avalikku elektrivõrku stabiilsena hoida.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus roheline tootmine tehas Dingolfing

BMW kontserni tehas Dingolfing.

Esirinnas tänu radikaalsetele meetmetele: kuna tegu on BMW kontserni suurima tehasega kogu Euroopas, oleme suutnud Dingolfingi tehases viimase 10 aastaga vähendada ressursikasutust ja heitmeid kolmandiku võrra ja seda tänu uuenduslike tehnoloogiate ja tootmisseadmete kasutamisele. Nende sihtide saavutamisel toetub uus energiakeskus ülitõhusale energia- ja soojustootmisele tänu soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamale. See konverteerib gaasi elektrienergiaks ja kasutab protsessis tekkivat soojust samuti energiaallikana. Tänu soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamale ning Saksamaa ühele suurimale fotogalvaanilisele katusesüsteemile toodab tehas nüüdseks ligi poole kasutatavast elektrienergiast ise. Ülejäänud energiavajadus kaetakse üksnes rohelise energiaga välistelt tarnijatelt. Jäätmemajanduses on samuti seatud kõrged sihid ettevõtteülese säästlikkuse strateegia loomiseks. Ka siin on Dingolfingi tehas eesrinnas tänu ökonoomsetele ringlussevõtumeetmetele, nagu näiteks uuendusliku pressimistehase rakendamine, mille ringlussevõtumäär on lausa 99,8%.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus roheline tootmine tehas Shenyang

BMW kontserni tehas Shenyang.

Rohkem uuendusi, vähem heitmeid. Lisaks tootmisüksustele Euroopas ja Brasiilias (kus ostetakse juba praegu üksnes taastuvatest allikatest toodetud elektrienergiat) on meie tehas Shenyangis BMW kontserni seni kõige ökonoomsem päikesepaneelidega tehas, mille suurim tootmisvõimsus on 15,1 megavatti.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkuse projekt

JUHINDUME VASTUTUSTUNDLIKKUSEST.

Toome oma säästlikkuse strateegia vähehaaval ellu ja rakendame seda kõikides oma väärtusahela etappides läbi projektide nagu „Cobalt For Development“. Suuniste, toe ja edendamistegevuse kaudu saame ühtlasi tagada, et ka meie tarneahela partnerid täidaksid süstemaatiliselt BMW kõrgeid ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid standardeid.

MEIE KÕRGE PINGEGA AKUD: MEIE EDULUGU.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus aku

Akuelementide korduvkasutamine.

Ökonoomne viimse kui voldini: võtame tagasi kõik kasutatud BMW akud kogu maailmas, ehkki selleks pole meil seadusega kehtestatud kohustusi. Sõidukite nn teise eluea ajal kasutatakse nende akusid seisvates salvestussüsteemides, mida oleme edukalt kasutusele võtmas oma asukohtades üle kogu maailma. Sel viisil liidame elektrivõrku taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiat, suurendame võrgu stabiilsust ja vähendame elektrienergia hinda tarbijate jaoks. Ühtlasi liigume aina lähemale oma eesmärgile saavutada kohaliku CO₂-heitmeteta tootmine. Parim näide sellest on BMW kontserni tehas Leipzigis, mille salvestusfarmis on umbes 700 i3 akut. Akufarmis salvestatakse taastuvatest energiaallikatest toodetud energiat, et tuulegeneraatoritega toodetud ülemäärane energia talletada ja see siis uuesti elektrivõrku suunata. Peale selle vähendame ka tootmises kasutatavat elektrienergia hulka.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus aku ringlussevõtt

Akuelementide ringlussevõtt.

Oleme jõudmas üha suurema ringlussevõtumäärani ka nende akudega, mis jõuavad oma kasuliku eluea lõppu seisvates salvestussüsteemides, ning kasutame neid väärtuslike ressursside hankimiseks. Nii saame uute liitiumioonakude tootmiseks eriti kvaliteetseid ringlussevõetud materjale. Koostöös Saksamaa ringlussevõtu spetsialisti Duesenfeldiga oleme töötanud välja meetodi, mis võimaldab saavutada kuni 96% materjalide ümbertöötlemise, sealhulgas grafiidi ja elektrolüütide taaskasutamise. Praegu jääb pärast protsessi alles vaid elektrolüütidega niisutatud termoplast. Praegu jääb pärast protsessi alles vaid elektrolüütidega niisutatud termoplast.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus aku tarnija

Meie tarnijate ressursitõhusus.

Suunanäitaja juba enne tootmist: Säästlikkuse eestvedajana saame olulisel määral mõjutada ka oma tarnijaid ning teeme seda igal võimalusel. Ühtlasi oleme elementide tootjatega sõlminud lepingu, mille kohaselt tuleb meie viienda põlvkonna akuelementide valmistamiseks kasutada üksnes rohelist elektrienergiat. See tähendab kokku umbes 10 miljoni tonni CO₂ kokkuhoidu aastaks 2030, mis on ligikaudu võrdne süsinikdioksiidi kogusega, mida miljoni elanikuga linn, nagu näiteks München, igal aastal õhku paiskab. Süsiniku avalikustamise projekt liikmetena aitame oma tarnijatel võtta meetmeid CO₂-heitmete vähendamiseks ja taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaalu suurendamiseks.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus liikuvus CO₂-jalajälg
BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus liikuvus

SÄÄSTLIKKUS: LINNALIIKLUSES.

Meie eesmärgiks on anda alati 100% – ja eriti siis, kui tegemist on säästliku sõidurõõmuga. Sellepärast oleme oma ettevõtte eesmärkide ja nende rakendamisega viimas autotööstust uutesse suundadesse ning tänu maailma suurimale elektriautode valikule saame ka oma kliendid sellele teele kaasa kutsuda.

 

Arendasime BMW eDrive Zone'i, et toetada heitmevaba sõitmist läbi madala heitkogusega piirkondade või teistes sarnastes kohtades. Süsteem võimaldab sinu BMW pistikhübriidil tunda ära., et sisenesid madala heitkogusega piirkonda, ja lülituda automaatselt täiselektrilisele, heitmevabale sõidurežiimile. Programmiga BMW Points kogud preemiapunkte iga elektriliselt läbitud kilomeetriga ning topelt punkte, sõites elektrirežiimis madala heitkogusega piirkonnas. Saad neid vaadata ja hallata My BMW rakenduses*. Kogutud BMW punktid on võimalik vahetada kasulike auhindade vastu, nagu tasuta laadimised avalikes laadimisjaamades.

Soovin lisateavet säästlikkuse kohta BMW kontsernis.

BMW i Vision Circulari ideeauto 2021

BMW i VISION CIRCULAR.

Ümbermõtestamine, vähendamine, taaskasutus ja ringlussevõtt. BMW i Vision Circular on loodud täielikult ringmajanduse põhimõtetega kooskõlas. Säästlikkusele ja luksusele keskenduv kompaktne täiselektriline ideeauto pakub seega põnevat tulevikkuvaadet aastasse 2040.
Finantseerimispakkumised BMW elektriautodele ja pistikhübriididele

PAKKUMISED BMW ELEKTRIAUTODELE JA PISTIKHÜBRIIDIDELE.

Mõõdu järgi loodud elektriline sõidunauding: BMW Electrify programmiga naudid sa ahvatlevaid kõikehõlmavaid liisingu-, finantseerimis-, kindlustus- ja sõidukiga seotud teenuste pakette – spetsiaalselt BMW elektriautodele ja BMW pistikhübriididele. Avasta, milline pakett sobib sinu isikliku elektrilise liikuvuse jaoks kõige paremini.