BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus Keskkond Kliimakaitse

KLIIMAKAITSE ESIRINNAS.

BMW Group seab süstemaatilise säästlikkuse strateegiaga autotööstuses uusi võrdlusaluseid.

KLIIMAKAITSE ESIRINNAS.BMW Group seab süstemaatilise säästlikkuse strateegiaga autotööstuses uusi võrdlusaluseid.

BMW Groupi jaoks ei piirdu sõidunauding vaid liikuvusega. Ka säästlikkus on meie jaoks oluline teema ja me ei tee selles mingeid järeleandmisi. Lausa vastupidi, liigume tuleviku suunas täiesti uue ja järjepideva strateegiaga, mis avardab meie senist mõjusfääri ja viib säästlikkuse käsitlemise sootuks uuele tasemele.

Toimiva kliimakaitseni jõudmiseks oleme juba aastakümneid tegelenud oma sõidukite elutsükli hindamisega, alates ressursikasutusest ja energiakulust, kuni ringlussevõtuni välja. See on ka üks põhjuseid, miks ükski BMW konkurent pole meiega samal tasemel, kui asi puudutab erinevaid elektrilisi automudeleid, millest pool miljonit on leidnud tee meie klientideni. Ühtlasi keskendume vesiniku kütuseelemente kasutavate kiirendussüsteemide väljatöötamisele, et tagada suurem paindlikkus alternatiivsete jõuülekannete valdkonnas. Seega liigume vähehaaval edasi keskkonnahoidliku ja heitmevaba tuleviku suunas.

Loe lisaks
SÄÄSTLIKKUS ON ÜHISKONNA TULEVIKU SEISUKOHAST MÄÄRAVA TÄHTSUSEGA. SEETÕTTU ON ÜLIMALT OLULINE VÕTTA PRAEGUSEL VÄLJAKUTSUVAL AJAL ÕIGE SUUND. ÕIGUPOOLEST KAVATSEME SELLEL SUUNAL VEELGI KIIREMINI EDASI LIIKUDA.
Oliver Zipse – BMW AG juhatuse esimees
BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus roheline tootmine väärtusahel

ÕIGE SUUND VÄÄRTUSAHELAS.

Meie teame, kuidas vaadata säästlikkust tervikuna. Seetõttu kasutame oma sõidukite arendamisel võimendusvahendeid. Meie lähenemine „Ümbertöödeldavuse projekteerimine“ algab juba tootearenduse etapis ja määrab kindlaks BMW sõidukite arendamise ja projekteerimislahenduse nõuded ringlussevõtu optimeerimiseks. . Meie põhimõtted näevad ette ringlussevõetud ja taastuvate toorainete kasutamist, kui see on tehniliselt, ökoloogiliselt ja majanduslikult mõistlik ja teostatav. Meie eesmärk on luua säästev väärtusahel, mis katab oma vajadused, sealhulgas vajaduse energiavarustuse järele ringlussevõetud ja taastuvate materjalidega. Tuleb küll tunnistada, et me pole omadega veel nii kaugele jõudnud, aga oleme sellegipoolest teinud teedrajavaid edusamme.

RINGLUSSEVÕTT KUI VÕTMETEGUR.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus roheline tootmine ringlussevõtt

RINGLUSSEVÕTT KUI VÕTMETEGUR.

Materjalide ringlussevõtt on asendamatu võimendav tegur teel säästliku, ressursse säästva ja tulevikku kindlustava tootmise poole. Oleme BMW i3 näol loonud sõiduki, mille 95% ringlussevõtumäär on tõenäoliselt parim näide sellest strateegiast. Selle salong koosneb 30% ulatuses kanephibisikist, mida saadakse taastuvast hibiskitaimest. Kasutame tekstiilide tootmiseks erilist uuenduslikku kiudu, mille valmistamiseks kasutatakse ringlussevõetud PET-pudelitest valmistatud graanuleid. Lisaks toodete nutikale planeerimisele on meie väärtusahelas kindel koht ka ringlussevõetud vahenditest saadud materjalide korduskasutamisel. Ühtlasi anname teise elu näiteks autoakudele, kasutades neid seisvates salvestussüsteemides puhta energiavarustuse tagamiseks. Praeguseks õnnestub meil ringlusse võtta juba 99% sisetootmises tekkivatest jäätmetest.

KASUTUSEST KÕRVALDATUD SÕIDUKITE RINGLUSSEVÕTT.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus roheline tootmine kasutatud autode ringlussevõtt

KASUTUSEST KÕRVALDATUD SÕIDUKITE RINGLUSSEVÕTT.

Isegi kui sinu BMW jõuab teekonna lõppu, on sel endiselt täita oluline roll meie väärtusahelas. Me ei pea kasutusest kõrvaldatud sõidukeid hävitamisele kuuluvateks jäätmeteks, vaid hindamatuks allikaks teiseste toorainete hankimisel. BMW toodete ringlussevõtt ehk kasutuselt kõrvaldatud sõidukite, üksikosade ja materjalide taasvõtt tooraine ringlusse on üks olulisemaid hoobasid keskkonnahoidlikkuse ja ressursse säästva tootmise saavutamisel. Oleme kehtestanud kasutuselt kõrvaldatud sõidukite tagastamisreeglid ja loonud üle 2800 kogumispunkti keskkonnahoidlikuks taaskasutamiseks kokku 30 riigis (koostöös nende riikide müügiettevõtetega). Näiteks Münchenis saavad meie kliendid viia oma sõidukid ringlussevõtu- ja lammutuskeskusesse (RDZ). Lisaks kasutuselt kõrvaldatud sõidukite vastuvõtmisele tegeleme pidevalt uute ideede ja meetmete arendamisega ringlussevõtumäära parandamiseks.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus roheline tootmine

TOOTMISE ÜMBERMÕTLEMINE.

Me ei soovi olla vaid osa jätkusuutlikust tulevikust, vaid juhtida pingutusi selleni jõudmisel. Selle eesmärgi saavutamise nimel allkirjastasime ÜRO 2001. aasta keskkonnaprogrammi raames rahvusvahelise puhtama tootmise deklaratsiooni. See tähendab, et oleme võtnud endale kohustuse hoida oma üleilmse tootmistegevuse keskkonnamõju ja ressursikasutus võimalikult väikesel tasemel. Paraku pole see meie jaoks piisav. BMW range säästlikkuse strateegia ulatub märksa kaugemale. Oleme võtnud kõikides tootmispaikades kasutusele keskkonnajuhtimise süsteemid, et jälgida ja analüüsida võetud meetmeid. Ühtlasi tegeleme pidevalt nende süsteemide edasiarendamise ja optimeerimisega. See on ainus viis tõestada kogu maailmale, mida meie standardid ja eeskirjad suudavad saavutada.

Taastuvenergia ja taastuvate toorainete üha ulatuslikuma kasutamise kõrval tootmistegevuses oleme pööramas suuremat tähelepanu ka ringlussevõtumeetmetele. Alates 2006. aastast on meil õnnestunud vähendada jäätmeid ja CO2-heidet 70% võrra iga toodetud sõiduki kohta. Pingutame selle nimel, et seda näitajat veelgi parandada. Pole sugugi juhuslik, et meie CO2-heide sõiduki kohta on näiteks oluliselt väiksem kui ülejäänud Saksa autotööstuses.

SÄÄSTLIKKUS TOOTMISTEHASTES.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus roheline tootmine tehas Leipzig

SÄÄSTLIKKUS TOOTMISTEHASTES.

BMW Groupi tehas Leipzig.

BMW Groupi tehas Leipzigis on ökonoomsuse musternäidis. See on üks maailma kõige moodsamaid ja säästlikumaid sõidukite tootmistehaseid. Alates 2013. aastast valmivad siin elektrilise jõuülekande ja süsinikkiuga tugevdatud plastist šassiiga autod. Leipzigi tehas on Saksamaal esimene omasugune, kus on koha peal neli spetsiaalselt ehitatud tuulegeneraatorit, mis rahuldavad arvestatavalt määral tehase elektrivajaduse. 700st BMW i3 kõrgepingeaku akust koosneva uuendusliku akufarmiga püüame korraga täita mitut meedet, et saavutada tootmises tõhus ressursi- ja energiahaldus. Esiteks tegeleme pidevalt akude eluea pikendamisega. Teiseks suudab akufarm salvestada üleliigset tuuleenergiat, kui tootmine ületab nõudluse, et seda energiat kasutusse anda siis, kui energiatoitest jääb puudu. Nii aitame avalikku elektrivõrku stabiilsena hoida.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus roheline tootmine tehas Dingolfing

BMW Group tehas Dingolfing.

Esirinnas tänu radikaalsetele meetmetele: kuna tegu on BMW Groupi suurima tehasega kogu Euroopas, oleme suutnud Dingolfingi tehases viimase 10 aastaga vähendada ressursikasutust ja heitmeid kolmandiku võrra ja seda tänu uuenduslike tehnoloogiate ja tootmisseadmete kasutamisele. Nende sihtide saavutamisel toetub uus energiakeskus ülitõhusale energia- ja soojustootmisele tänu soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamale. See konverteerib gaasi elektrienergiaks ja kasutab protsessis tekkivat soojust samuti energiaallikana. Tänu soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamale ning Saksamaa ühele suurimale fotogalvaanilisele katusesüsteemile toodab tehas nüüdseks ligi pool kasutatavast elektrienergiast. Ülejäänud energiavajadus kaetakse üksnes rohelise energiaga välistelt pakkujatelt. Jäätmemajanduses on samuti seatud kõrged sihid ettevõtteülese säästlikkuse strateegia loomiseks. Ka siin on Dingolfnigi tehas eesrinnas tänu ökonoomsetele ringlussevõtumeetmetele, nagu näiteks uuendusliku pressimistehase rakendamine, mille ringlussevõtu määr küündib lausa 99,8%-ni.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus roheline tootmine tehas Shenyang

BMW Group tehas Shenyang.

Rohkem uuendusi, vähem heitmeid. Lisaks tootmisüksustele Euroopas ja Brasiilias (kus ostetakse juba praegu üksnes taastuvatest allikatest toodetud elektrienergiat) on meie tehas Shenyangis varustatud BMW Groupi seni kõige ökonoomsema fotogalvaanilise tehasega, mille suurim tootmisvõimsus on 15,1 megavatti.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkuse projekt

JUHINDUME VASTUTUSTUNDLIKKUSEST.

Toome oma säästlikkuse strateegia vähehaaval ellu ja rakendame seda kõikides oma väärtusahela etappides läbi projektide nagu „Cobalt For Development“. Suuniste, toe ja edendamistegevuse kaudu saame ühtlasi tagada, et ka meie tarneahela partnerid täidaksid süstemaatiliselt BMW kõrgeid ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid standardeid.

KÕRGEPINGEAKUD: MEIE EDULUGU.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus aku

KÕRGEPINGEAKUD: MEIE EDULUGU.

Akuelementide korduskasutamine.

Ökonoomne viimse kui voldini. Sõidukite nn teise eluea ajal kasutatakse nende akusid seisvates salvestussüsteemides, mida oleme edukalt oma asukohtades kasutusele võtmas. Sel viisil liidame elektrivõrku taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiat, suurendame võrgu stabiilsust ja vähendame elektrienergia hindu tarbijate jaoks. Ühtlasi liiguma aina lähemale oma eesmärgile saavutada kohaliku CO₂-heiteta tootmine. Parim näide sellest on BMW Groupi tehas Leipzigis, mille salvestusfarmis on umbes 700 i3 akut. Akufarmis salvestatakse taastuvatest energiaallikatest toodetud energiat, et talletada tuulegeneraatoritega toodetud ülemäärane energia, et see siis uuesti elektrivõrku suunata. Peale selle vähendame ka tootmises kasutatavat elektrienergia hulka.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus aku ringlussevõtt

Akuelementide ringlussevõtt.

Oleme jõudmas üha suurema ringlussevõtumäärani ka nende akudega, mis jõuavad oma kasuliku eluea lõppu seisvates salvestussüsteemides, ning kasutame neid väärtuslike ressursside hankimiseks. Nii saame uute liitiumioonakude tootmiseks eriti kvaliteetseid ringlussevõetud materjale. Koostöös partneritega jõudsime 2020. aastal akuelementide ringlussevõtumäärani 96%.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus aku tarnija

Meie tarnijate ressursitõhusus.

Suunanäitaja juba enne tootmist. Säästlikkuse eestvedajana saame olulisel määral mõjutada ka oma tarnijaid ning teeme seda igal võimalusel. Süsiniku avalikustamise projekt liikmetena aitame oma tarnijatel võtta meetmeid CO₂-heite vähendamiseks ja taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaalu suurendamiseks. Ühtlasi oleme elementide tootjatega lepinguliselt kokku leppinud, et meie viienda põlvkonna akuelementide valmistamiseks tuleb kasutada üksnes rohelist elektrienergiat.

BMW elektriline liikuvus BMW säästlikkus liikuvus

SÄÄSTLIKKUS LINNALIIKLUSES.

Soovime endast alati anda 100%, eriti kui see puudutab puhast sõidunaudingut. Seetõttu oleme oma ettevõtte eesmärkide ja nende rakendamisega viimas autotööstust uutesse suundadesse, ning tänu maailma suurimale elektriautode valikule saame ka oma kliendid sellele teele kaasa kutsuda.

Sellest meie jaoks aga ei piisa. BMW eDrive Zonesiga toetame Euroopa linnades ja linnastunud aladel null- ja vähese heitega piirkondade tekitamist. BMW eDrive Zones on BMW pistikhübriidide jaoks mõeldud digitaalne teenus, mis suudab automaatselt tuvastada vastavad keskkonnatsoonid ja rakendab vastavad meetmed. Kui sõiduk siseneb tsooni, lülitub see automaatselt ümber täiselektrilisele sõidurežiimile ja liigub läbi tsooni ilma kohalikke heitmeid tekitamata. BMW lausa premeerib selle funktsiooni kasutamist. BMW Pointsi programmiga kogub juht iga elektrienergia abil läbitud kilomeetri eest punkte ja keskkonnatsoonides lausa topelt! Need punktid saab vahetada näiteks tasuta laadimisenergia eraldamiseks BMW Chargingus.

BMW Group e-liikuvus BMW säästlikkus

Soovin lisateavet säästlikkuse kohta BMW Groupis.

BMW e-liikuvus BMW Efficient Dynamics

Soovin lähemalt tutvuda BMW EfficientDynamicsiga.

BMW e-liikuvus BMW elektriauto

Soovin lähemalt tutvuda BMW elektriautodega.

BMW e-liikuvuse ülevaade BMW e-liikuvus

Soovin liikuda tagasi ülevaate lehele.

BMW e-liikuvus BMW pistikhübriid

Soovin lähemalt tutvuda BMW pistikhübriididega.

BMW e-liikuvus BMW laadimine

Soovin lähemalt tutvuda laadimisega.

BMW e-liikuvus BMW sõiduulatus

Soovin lähemalt tutvuda sõiduulatusega.