ÜLDISED KÜSIMUSED BMW CONNECTED DRIVE KOHTA.

KKK.

Kas soovid BMW ConnectedDrive teenuste kohta rohkem teada saada? Kas sul on küsimusi Bluetooth- ja USB-liideste kohta? Siit leiad vastused, lingid ja kontaktandmed.

Loe lisaks
 • Mis on Bluetooth®?

  Bluetooth® on tööstuse standard, mis teeb võimalikuks eri seadmete juhtmevaba ühendamise. Bluetooth®-i profiilid toetavad eri funktsioone. Sõidukiga seotud profiilid on näiteks vabakäeseadme profiil ja telefoniraamatu kasutamise profiil. Lisateavet Bluetooth®-i kohta leiab internetist aadressidelt XXXwww.bluetooth.comXXX ja XXXwww.bluetooth.orgXXX.

 • Millised BMW mudelid on varustatud Bluetooth®-tehnoloogiaga?

  BMW oli esimene autotootja, kes võttis kõigil oma mudelitel kasutusele Bluetooth®-i kommunikatsioonistandardi mobiiltelefonide integreerimiseks. Standardi kasutamiseks on vajalik BMW valikulise lisavarustuse SA 644 mobiiltelefoni valmidus koos Bluetooth®-liidesega või SA 633 mobiiltelefoni valmidus Business koos Bluetooth®-liidesega (lisavarustusekood SA 639 Põhja-Ameerikas).

 • Milliseid Bluetooth®-ga mobiilseadmeid ma oma BMW mobiiltelefonisüsteemiga kasutada saan?

  BMW katsed läbinud mobiilseadmed leiab internetist aadressilt XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX. Siit saab ka üksikasjalikku teavet kasutamise ja selle kohta, milliseid mobiilseadme funktsioone sinu sõiduk toetab.

 • Kas ma saan oma autos kasutada sellist Bluetooth®-funktsiooniga mobiilseadet, mida seal lehel loetletud ei ole?

  BMW soovitab kasutada lehel XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX mobiilseadmeid, mille toimimist on katsetes tõestatud. Loetelus mittenimetatud mobiilseadmed peaksid üldiselt põhifunktsioone toetama. Neid ei ole BMW aga katsetanud.

 • Miks ei ole minu mobiilseadet märgitud BMW katsetatud seadmete hulgas?

  Kuna turul on seadmeid väga palju, tuleb nende hulgast valik teha. Enne valitud mobiilseadme loetelusse lisamist peab see läbima põhjalikud katsed kõigisse BMW sõidukitesse paigaldatud mobiilsüsteemidega. Kui seade kõik need katsed läbib, saab selle lisada BMW katsetatud mobiilseadmete hulka. BMW teeb koostööd kõigi juhtivate tootjatega, et uusimaid mobiilseadmeid võimalikult kiiresti katsetada.

 • Kas kasutada saab teise tarkvaraversiooniga mobiilseadet, mis lehel XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX loetletud on?

  BMW soovitab kasutada lehel XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX loetletud mobiilseadet. Teiste tarkvaraversioonide toimivuse ja ühilduvuse kohta puudub teave. Üldine kogemus näitab siiski, et kui kasutatakse uuemat tarkvara olekut, on selle ühilduvusomadused sarnased. Palun arvesta, et mõnel juhul võivad kasutusele piirangud seada mobiilseadmes olevad andmed ja nende maht.

 • Millised on mobiilseadmete põhierinevused kasutuses ja funktsioonide ulatuses?

  Telefonitootjad kasutavad Bluetooth®-i standardit eri viisidel.
  See, kuidas eri mobiilseadmed Bluetooth®-i standardit kasutavad, erineb oluliselt, ning võib muutuda ka toote elutsükli käigus. Tekkida võivad ka funktsionaalsuse piirangud, mille eest BMW Group vastutust võtta ei saa. Peale mobiilseadme tarkvara oleku mõjutavad ühilduvust ka järgmised tegurid:
  – mobiilseadme riistvara versioon
  – mobiilseadme konfiguratsioon (nt kontaktiraamatu suurus, säästurežiim)
  – mobiilseadme tööolek (nt aku laetus, kasutuse kestus, kasutuse intensiivsus)
  – võrk ja SIM-kaart
  Seetõttu ei saa välistada spontaanselt tekkivaid kasutuspiiranguid ka muidu töökindlate mobiilseadmete puhul.

 • Mis juhtub, kui sõiduki Bluetooth®-funktsiooniga on registreeritud üle ühe mobiilseade?

  Kui telefonisüsteem sisse lülitatakse, otsib see automaatselt viimati ühendatud mobiilseadet. Kui seadet kindla aja jooksul ei leita, otsib süsteem automaatselt järgmist registreeritud telefoni. Vajaduse korral skannitakse loetelu uuesti.

 • Kellega tuleb ühendust võtta, kui mul mobiilseadme ja Bluetooth®-liidese kasutamisel probleeme tekib?

  Kui küsimus puudutab mobiilseadet, leiab lisateavet mobiilseadme kasutusjuhendist. Abi võib saada ka telefoni tootjalt või edasimüüjalt.

 • Kuidas saan teada oma mobiiltelefoni mudeli?

  Apple
  Otsi üles telefoni seerianumber: [Settings][General][Info][Serial Number]
  Sisesta seerianumber järgmisele veebilehele.
  [support.apple.com/specs]

  HTC
  Mudeli kohta leiab üldiselt teavet korpuselt või järgmistest menüüdest:
  Windows Mobile 6.1: [Start][Settings][System][Device Information][Identity][Model No.]
  Windows Mobile 6.5: [Settings][All settings][System][Device Information][Identity]
  Android: [Menu][Settings][Info][Model Number]

  Motorola
  Teave on enamasti CE-sildil või korpuse siseküljel. Vajaduse korral eemalda aku.

  Nokia:
  *#0000#

  RIM
  [Applications][Options][About]

  Sony Ericsson
  Teave on enamasti CE-sildil või korpuse siseküljel. Vajaduse korral eemalda aku.
  Kasutada võib ka menüüd: [Settings][General][Phone Status].

  LG
  Teave on enamasti CE-sildil või korpuse siseküljel. Vajaduse korral eemalda aku.

  Samsung
  Teavet näidatakse korraks mobiilseadme sisselülitamisel.

  Palm
  [Device Info] [Name]

 • Kuidas saan teada oma mobiilseadme tarkvara oleku?

  Apple
  [Settings][General][About][Version]

  HTC
  [Start][Settings][System][Device information][ROM version]

  Motorola
  *#9999# või [Menu][Settings][Phone Status][Other Info][S/W version]
  Milestone: [Settings][Telephone info][Firmware Version]

  Nokia:
  *#0000#

  RIM
  [Applications][Options][Info]

  Sony Ericsson
  [Menu][Settings][Update Service][Software Version]
  Windows (nt X1): [Start][Settings][System][Device Information][ROM Version]

  LG
  2945# või [Menu][Settings][Phone Settings][Phone Info]

  Samsung
  *#1234# või *#9999# või *#0000#

  Palm
  [Device info][Further info][Software]

 • Mobiilseadme algseadete taastamisel küsitakse seadme koodi. Kust ma selle koodi leian?

  Tavaliselt leiab selle teabe mobiilseadme kasutusjuhistest. Vajaduse korral saab selle teada ka seadme tootjalt.

 • Telefoni heli on sõidukis liiga vaikne/vali. Kuidas helitugevust muuta?

  Palun kontrolli, kas helitugevust on võimalik muuta sõiduki juhtelementide kaudu. Vastasel korral on helitugevust võimalik muuta otse mobiiltelefonist (see ei pruugi toimida kõigil mobiiltelefonidel).

 • Mida pean arvestama, kui sõidukis oma mobiilseadet kasutan?

  Palun väldi mobiiltelefoni kokkupuudet äärmuslike tingimustega (nt temperatuur, niiskus), kuna see võib selle toimivust mõjutada. Näiteks tuleb temperatuuri tõusmisel lahti ühendada laadija. Lisateavet leiab oma mobiilseadme kasutusjuhendist.

 • Mis on USB-audioliides?

  USB-audioliidese abil saab ühendada Apple iPhone'i/iPodi, sobivaid MP3-mängijaid ja USB-pulkasid sõidukiga USB-liidese või sobiva haakuva adapteriga (mitte Bluetooth- või AUX-väljundiga). Ühendatud seadet on võimalik juhtida sõiduki sisenditest ja seejärel seal olevaid helifaile esitada. Muusikat on võimalik valida stiili, esitaja, albumi, loo ja esitusloendi kaudu. Kuvatav teave oleneb MP3-mängijasse salvestatud teabest (nt ID3-sildid).

 • Millised on toetatud seadmed?

  Toetatud on järgmised seadmeklassid (üksikasjalik teave ühilduvuse kohta on kättesaadav BMW Group veebilehel):
  • Apple iPhone ja iPod
  • MP3-mängijad ja USB-pulgad (USB massimälu, mis ühildub USB massimälu klassi spetsifikatsioonidega)
  • MP3-mängijad, millel on Media Transfer Protocol (MTP)
  • teade „Device is not supported” tähendab, et kasutatav seade kuulub sobimatusse seadmeklassi.
  Kuna turul on palju seadmeid ja need erinevad omavahel tehniliselt, on ainus võimalus nende ideaalse toimivuse tagamiseks neid sõidukis proovida.

 • Mida peaksin arvestama oma sõidukis USB-seadmete kasutamisel?

  Palun arvesta, et mobiilsed USB-seadmed ei ole loodud sõidukis kasutamiseks. Seetõttu võivad neid kahjustada sõidukis valitsevad tingimused, nagu kuumus, külm ja äärmuslik vibratsioon.

 • Millele peaksin USB-pulkade kasutamisel tähelepanu pöörama?

  Üksikjuhtudel on võimalik, et sõiduk ei tunne ära vanemaid USB-pulkasid või väiksema andmekiirusega USB-pulkasid. See võib pikendada ooteaega.
  Väldi failisüsteemi CDFS. Soovitatav on kasutada failisüsteemi FAT32. Teavet teiste toetatud vormingute kohta leiab sõiduki kasutusjuhendist.

 • Millele peaksin tähelepanu pöörama, kui mobiilseadme heliallikana ühendan?

  Mõned mobiilseadmed ei luba seadme Bluetoothi kasutust ühel ajal mitme süsteemi poolt, mis tähendab, et kõnede valimine või vastuvõtmine ei pruugi võimalik olla.

 • Kas ühendatud seadmel on voolutoide?

  Apple iPhone'i/iPodi seadmetel, MP3-mängijatel ja mobiiltelefonidel on ühenduse ajal USB-liidese kaudu elektritoide. Olenevalt meelelahutussüsteemist on toide kuni 1 A. Kui mobiilseade on enne USB-audioliideses kasutamist täiesti tühi, võib enne muusikaesituse algust kuluda mitu minutit. Mobiilseadme laadimist ei toimu ajal, kui auto seisab.

 • Mida pean tähele panema USB-seadme lahtiühendamisel.

  USB-seadet on võimalik sõidukist lahti ühendada igal ajal ilma andmete kaotamise ohuta.

 • Kuidas saan näha ka helifailide kaanepilte?

  Kui sõidukil on graafiline ekraan, on võimalik näidata ka mängijasse salvestatud kaanepilte.
  MP3-mängjate puhul (USB-massimäluseade kooskõlas USB-massimälu klassi spetsifikatsiooniga või Media Transfer Protocol (MTP)), on võimalik näidata muusikafailide juurde (metaandmetes) salvestatud kaanepilte. Palun kasuta albumikaante muusikafailide juurde salvestamiseks eriprogramme (nt Apple iTunes, Windows Media Player jne).

 • Kuidas saan teada oma Apple iPhone'i/iPodi tarkvaraversiooni?

  Apple iPhone'i/iPodi tarkvaraversiooni leiab menüüvalikutest Settings > General > About > Version. Lisateavet leiab Apple'i veebilehtedelt. Palun arvesta, et iTunes saab iPhone'i/iPodi tarkvara automaatselt uuendada, mis võib mõjutada negatiivselt iPhone'i/Podi ja USB-audioliidese koostoimivust.

 • Kuidas saan oma Apple iPhone'i/iPodi lähtestada?

  Juhised iPhone'i/iPodi lähtestamiseks leiab aadressilt
  XXXsupport.apple.com/kb/HT1320XXX

 • Mis on MTP-võimekusega MP3-mängija?

  Media Transfer Protocol (MTP) on Picture Transfer Protocoli edasiarendus. See teeb võimalikuks andmeside mobiilseadmete ja arvutite vahel. MTP-võimekusega MP3-mängijad kasutavad muusikafailide edastamiseks ja sünkroonimiseks MTP-protokolli. Mõni MTP-võimekusega MP3-mängija võimaldab manuaalset MTP- ja USB-massimälu vahel lülitamist. Palun tutvu igal üksikjuhul seadme kasutusjuhendiga.

 • Kas saan oma sõidukis videofaile esitada?

  Olenevalt sõiduki varustusest on võimalik sõiduki USB-liidese kaudu esitada iPhone'i/iPodi või USB-seadme videofaile.
  iPhone'i/iPodi videoid on võimalik esitada ainult haakuva adapteri või spetsiaalse adapterjuhtmega. Rohkem teavet oma sõidukis iPhone'i/iPodi videote esitamise kohta ja spetsiaalse adapteri või haakuva adapteri saadavuse koha saab vastavalt edasimüüjalt.
  Turvakaalutlustel on videote esitamine võimalik ainult siis, kui auto seisab.

KÜSIMUSED JA MÄRKUSED KASUTAMISE KOHTA.

 • Kuidas saan oma mobiilseadme BMW mobiilsüsteemiga ühendada (paarimine)?

  Turvakaalutlustel tuleb mobiilsüsteemi ja mobiilseadme paarimisel läbida ühekordne registreerimisprotsess. Registreerimise kohta leiad teavet nii sõiduki kui ka mobiilseadme kasutusjuhendist.
  Kui mobiilseade on juba sõidukis registreeritud, luuakse sõidu alustamisel automaatselt ühendus. Ühenduse loomiseks veendu, et nii telefonil kui ka sõidukil on Bluetooth® sisse lülitatud.
  Registreerimisel palutakse sisestada parool. Parooli saad valida ise. Turvakaalutlustel peab see koosnema vähemalt neljast märgist ega tohi olla lihtsasti äraarvatav (nt 0000 või 1234).

 • Kas samal ajal saab ühendada üle ühe Bluetooth®-seadme?

  Korraga võib registreeritud olla kuni neli mobiilseadet. Üks neist seadmetest võib alati aktiivne (ühendatud) olla.
  Kui sinu BMW toetab Bluetooth®-i kaudu muusika esitamist, võib samal ajal sõidukiga ühendatud olla ka teine seade (mobiilseade või Bluetooth®-i võimekusega muusikamängija).

 • Kas telefonikõne ajal võib süüde väljas olla?

  Süütevõtme võib kõne ajal eemaldada, ilma et see kõne lõpetaks. Telefonisüsteem jääb sisselülitatuks seni, kuni üks pool kõne lõpetab. Olenevalt sõiduki varustusest ja aku laetusest võib telefonisüsteem varem välja lülituda. Seejärel saab kõne jätkata mobiiltelefonis.

 • Olen muutnud oma kontakte, kalendrisündmusi, kohustuste nimekirja või märkuseid. Kas need muudatused kajastuvad ka sõidukis?

  Palun kontrolli lehelt XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX, kas mobiilseade ja sõiduki varustus seda funktsiooni toetavad.
  Üldjuhul peaks andmete uuendamine algama kohe süüte sisselülitamisel. Palun kontrolli ka oma mobiilseadme ekraani: võib-olla tuleb andmete edastamine kinnitada.

 • Kuidas saan muuta kontaktinimekirja sorteerimise järjestust (nt kuidas sorteerida perekonnanime järgi)?

  Kontaktide nimekirja sorteerimisjärjestus oleneb nii mobiilseadme kui ka sõiduki varustusest. Mõned mobiilseadmed ei erista ees- ja perekonnanimesid. Mõlemad nimed sisestatakse ühele tekstiväljale. Paljudes mobiilseadmetes määrab semikoolon, millist osa loetakse eesnimeks ja millist perekonnanimeks. See kehtib iseäranis ka SIM-kaardil olevatele kontaktidele.
  Mõned mobiilseadmed võimaldavad sorteerimisjärjestust muuta, kuid seda ei pruugita kontaktinimekirja Bluetooth®-ühendusega edastamisel arvesse võtta. Praegustes vajaliku lisavarustusega sõidukites on sorteerimisjärjestust võimalik muuta keskpaneeli ekraanilt.
  Lisateavet leiad sõiduki kasutusjuhendist ja lehelt XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Miks ma ei saa oma sõidukis konverentsikõne funktsiooni kasutada?

  Seda funktsiooni peab toetama sõiduki varustus, mobiilseade ja mobiilside pakkuja. Võib-olla peab mobiilside pakkuja selle teenuse SIM-kaardil aktiveerima.
  Lisateavet selle kohta leiab mobiiltelefoni kasutusjuhendist, sõiduki kasutusjuhendist ja aadressilt XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.
  Märkus Kui konverentsikõne funktsioon ei ole sisse lülitatud, ei ole võimalik saabuva kõnega konverentsikõnet koostada.

 • Miks ei näidata saabuva kõne puhul helistaja numbrit?

  Enamasti on selle põhjus see, et helistaja on oma mobiiltelefonil sisse lülitanud numbri varjamise funktsiooni.

 • Miks ei näidata kõne saajale helistamise ajal minu numbrit?

  Palun kontrolli oma mobiilseadme seadistustest, kas sisse on lülitatud numbri varjamise funktsioon.
  Kui see nii ei ole, võib viga olla selles, et mobiilside pakkuja on funktsiooni automaatselt aktiveerinud (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Selleks et CLIR desaktiveerida, võtke ühendust oma mobiilside pakkujaga.

 • Miks ei ole Office'i menüüs näha minu kohtumisi, kohustuste nimekirja ja märkmeid?

  Üle ei kanta kohtumisi, mis on üle 20 päeva vanad või milleni on rohkem kui 50 päeva. Üle ei kanta täidetud kohustusi või kohustusi, milleni on rohkem kui 90 päeva. Olenevalt mobiilseadmesse salvestatud kohtumiste hulgast ei pruugita neid kõiki sõidukis näidata.
  Lisateavet selle kohta leiab mobiiltelefoni kasutusjuhendist, sõiduki kasutusjuhendist ja aadressilt XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Kas kõnelogid sõidukis ja telefonis kattuvad?

  Kõnelogide ülekanne oleneb nii sõidukist kui ka mobiilseadmest. Palun kontrolli aadressilt XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX, millised mobiilseadmed kõnelogide eksportimist toetavad, ja veendu, et sõiduk selle funktsiooniga varustatud on.
  Kui kasutad mobiilseadmeid, mis kõnelogisid ei toeta, näidatakse sõidukis ainult neid kõnesid, mis on tehtud sõidukis Bluetooth®-ühendusega.

 • Miks ma ei näe sõidukis kõiki mobiilseadmes olevaid tekstisõnumeid?

  Tekstisõnumite ülekanne oleneb nii sõidukist kui ka mobiilseadmest. Palun vt sellekohast teavet aadressilt XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Kuidas saan sõidukis Bluetooth®-audioesitust kasutada?

  Veendu, et Audio (Bluetoothi) funktsioon on keskpaneeli ekraanilt aktiveeritud, ja kontrolli aadressilt XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX, kas mobiilseade toetab Bluetooth-audioedastust.
  Mõnel mobiilseadmel on vaja muusikaprogramm mobiilseadmest avada ja seejärel seadmest soovitud lugu valida.

 • Kuidas saab pärast kõne või liiklusteate vastuvõtmist Bluetooth®-audioesitust taastada?

  Enamasti tühistatakse audioedastuse vaigistamine automaatselt. Kui see nii ei ole, saab audioedastuse taastada helitugevuse nuppu vajutades.

 • Kas Bluetooth®-audioedastuse funktsiooni on võimalik kasutada siis, kui mobiilseade on sõidukiga haakuva adapteri või USB-juhtmega ühendatud?

  Mõnel mobiilseadmel puudub selle funktsiooni jaoks stabiilne tugi. Kui heliesitusega tekib probleem, desaktiveeri keskpaneeli ekraanilt Audio (Bluetooth).

 • Miks näidatakse mõne minu kontakti puhul kontaktipilti telefoniraamatus, kuid mitte keskpaneeli ekraanil?

  Palun kontrolli lehelt XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX, kas mobiilseade ja sõiduki varustus toetavad kontaktipiltide funktsiooni. Palun arvesta, et süsteem seab piirangud toetatud kontaktipiltide arvule.

 • Kuidas uuendada sõiduki tarkvara?

  Lisateavet selle kohta leiab aadressilt XXXwww.bmw.com/updateXXX.

 • Kuidas saan oma mobiilseadmega kasutada valikulisse lisavarustusse kuuluvat internetti?

  See vajab valikulist lisavarustust koodiga SA 614 koos valikuga SA 644 või SA 6NK sõidukite puhul, mis on toodetud pärast 2010. aasta septembrit (seda funktsiooni ei pakuta kõigis riikides).
  Enne sõidukis esimest korda interneti kasutamist veendu, et süsteem on uuendatud. Seda saab teha keskpaneeli ekraanil valikute BMW Services > Service status > Update BMW Services kaudu.
  Veendu ka, et mobiilseade on sobivalt konfigureeritud. Selle kohta leiab lisateavet korduma kippuvate küsimuste seast.

 • Kuidas konfigureerida oma mobiilseadet interneti või funktsiooni BMW TeleServices kasutamiseks?

  Mobiilseadme kasutusjuhendis on juhised pääsupunkti nime (APN-i) konfigureerimiseks. Selle nimetus võib olla ka „Interneti seaded”, „modemi seaded” või „tehnilised seaded”. Seadistused on kättesaadavad teenusepakkuja juurest.
  Palun arvesta, et enamik Sony Ericssoni mobiilseadmetest tunnevad ära ainult APN-ide loendi esimest kirjet. Seetõttu soovitame kõik teised APN-i konfiguratsioonid kustutada.

 • Kui Bluetooth-ühendus loodud on, üritab minu mobiilseade ise numbrit valida.

  Koos funktsiooniga BMW TeleServices (lisavarustuse kood SA 6AA) alustatakse BMW TeleServices kõne kohe, kui mõnd teenust vaja on. See võib hõlmata mitmeid katseid andmeside loomiseks mobiiltelefoniga, et sõiduki teavet edastada.

 • Miks näidatakse mõnd kirjet sõidukis topelt?

  Kui mobiilseade toetab SIM-kaardil olevate kirjete edastamist, näidatakse neid sõidukis.

 • Miks näidatakse kõne valimisel ekraanil teistsugust nime kui see, mille valisin?

  See toimub vahel siis, kui telefoni kaustas kasutatakse sama numbrit mitme eri kirje puhul. Kõne valimisel näidatakse ainult üht selle numbriga seotud nime.

 • Kas faili- ja seadmenimedele on mingeid piiranguid?

  Failinimed (sealhulgas kataloogiteed) peaksid olema lühikesed, nii et nende kuvatav pikkus ei ületaks 255 märki. Kui see pikkus ületatakse või ühel salvestusseadmel on mitu sama nimega faili, tähistatakse need numbritega ja nimed lühendatakse. Palun ära kasuta seadme nimetuses erimärke või sümboleid.

 • Miks võtab muusikaotsinguga soovitud lugude avamine vahel aega?

  Kui MP3-mängija või USB-pulk esimest korda ühendatakse, on ligipääs muusikafailidele esmalt võimalik ainult seadme kaustastruktuuri kaudu. Mugavam võimalus otsida muusikat stiili, esitaja, albumi või loo järgi on võimalik alles siis, kui kogu vajalik failiteave on edastatud. MP3-mängija või USB-pulga reaktsioon, näiteks sünkroonimise ja toimimise kiirus, oleneb salvestusmahust ja seadme tehnoloogiast ning salvestatud helifailide arvust ja tüübist. Kui MP3-mängijal on 8 GB välkmälu, võtab sünkroonimine aega umbes 10 minutit. Olenevalt kasutatavast seadmest võib see aeg olla pikem. Sel ajal on helifailide valik võimalik ainult kaustade ja failinimede kaudu.

 • Kas esitusloendite kasutamisel on mingeid piiranguid?

  Kõik BMW USB-autoliidesed toetavad M3U-vormingus esitusloendeid. Olenevalt USB-audioliidese tüübist toetatakse ka teisi vorminguid. Selle kohta saab teavet kasutusjuhendist.

 • Miks ei käivitu mu seade koos USB-autoliidesega, kuigi välisest seadmest valiti viimane heliväljundi allikas.

  Mõnel USB-seadmel läheb olenevalt suurusest, kiirusest ja mahust rohkem aega, et USB-audioliides need ära tunneks. See on ilmne näiteks sellest, et mõned seadmed tuleb meelelahutuse funktsiooni alt aktiivselt valida ja heliesitus ei alga automaatselt isegi siis, kui USB-audioliides oli sõidukist lahkumisel viimane aktiivne heliallikas.

 • Miks USB-audioliides minu iPhone'i/iPadi ära ei tunne?

  Üksikjuhtudel võib tekkida probleeme Apple iPhone'i/iPadi tuvastamisega. Sellisel juhul võivad aidata järgmised sammud.
  • Eemalda Apple iPhone/iPod ühendusest ja ühenda see uuesti.
  • Kontrolli, kas Apple iPhone/iPod on USB-audioliidesega ühendatud õige adapterjuhtmega.
  • Kontrolli, ega juhe vigastatud ei ole. Väldi juhtme kokkurullimist.
  • Kui sõidukil on mobiiltelefoni muusikamängija jaoks laiendatud ühendus (haakuv USB-adapter), võib olla vajalik haakuv USB-adapter alusplaadilt eemaldada, et iPhone'i/iPadi koos USB-liidesega kasutada. See kehtib ka tühja haakuva adapteri puhul.
  • Kontrolli iPhone'i/iPadi laadimisolekut.
  • Kui kõik eelnev tulemusi ei anna, lähtesta oma Apple iPhone/iPad.

 • Miks USB-audioliides minu MP3-mängijat/mobiiltelefoni ära ei tunne?

  Harvadel juhtudel võib tekkida probleeme sinu mobiilseadme tuvastamisega.
  Näiteks siis, kui sõiduki toide sisse ja välja lülitatakse ning mobiilseade samal ajal USB-juhtmega ühendatud on, ei taastata vahel USB-ühendust. Sellisel juhul tuleb USB-juhe lahti ühendada ja seejärel uuesti ühendada.

TOODE.

 • Kas saan oma BMW-s kasutada Bluetooth®-i profiili SAP (SIM Access Profil)?

  Koodiga SA 6NB või SAP haakuvat adapterit on võimalik kasutada koos GSM-teenuse pakkuja SIM-kaardiga või SAP Bluetoothi profiiliga mobiiltelefoni kaudu.

 • Mida peaksin teadma valikulise laiendatud mobiiltelefonist muusika esitamise ühenduse kohta (SA 6NF)?

  Lisaks olemasolevale telefonisüsteemile (valikud SA 633 või SA 644) ja USB-audioliidesele (valik SA 6FL) on saadaval mobiiltelefoni muusikamängija laiendatud ühenduse võimalus (valik SA 6NF). Sobiva haakuva USB-adapteriga on seda lisavarustust võimalik kasutada mobiiltelefoni salvestatud muusika esitamiseks valitud mobiiltelefonide peaaegu kõigi seeriate puhul
  Sobiva mobiilseadmele mõeldud haakuva USB-adapteriga on täidetud kõik tingimused mobiilseadme samaaegseks vabakäeseadme ja heliesitusseadmena kasutamiseks.

 • Kas vajan haakuvat adapterit, et sõidukis oma mobiilseadet kasutada?

  Selleks et tagada mobiilseadme optimaalne toimimine sõidukis, soovitab BMW Group kasutada haakuvat adapterit, mis tagab, et mobiilseade on turvaliselt paigal, seda laetakse ja see on ühendatud välise antenniga. Teavet pakutavate haakuvate adapterite kohta leiab aadressilt XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Millist lisavarustust on vaja USB-audioliidese jaoks?

  Muusikaesitust USB-seadmetelt toetavad lisavarustuse valikud SA6NL, SA6NK, SA6NH või SA6FL. Mõnel turul võivad need olla standardvarustuses.
  Sõidukites, mille puhul USB-audioliides on standardvarustuses, ei ole need SA-numbrid eraldi välja toodud.

 • Kas võin sõidukis kasutada adapterjuhet või pean seda tegema?

  Seadmete ühendamiseks saab kasutada nii laiendusi kui ka mini-/micro-USB adapterjuhtmeid. USB-liidese ja MP3-mängija mehaaniliste kahjustuste vältimiseks on soovitatav kasutada elastset adapterjuhet. Juhe ei tohiks olla üle ühe meetri pikk.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

 • Miks ma ei saa oma mobiilseadet registreerida hoolimata sellest, et parooli sisestasin?

  Kontrolli esmalt, kas mobiilseade on loetletud BMW katsetatud mobiilseadmete hulgas (XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX).
  Sõidukisse ja mobiilseadmesse sisestatud paroolid peavad olema identsed. Lisaks peab registreerimisprotsess toimuma 30 sekundi jooksul. Vanematel mudelitel tuleb parool sisestada seitsme sekundi jooksul. Kui pead registreerimisprotsessi kordama, võib olla vajalik seadmete loendis olevad kirjed kustutada. Rohkem teavet selle kohta saab mobiiltelefoni kasutusjuhendist.

 • Miks ei õnnestu minu mobiilseadmel ühenduse taasloomine? Ja miks ei ole varem stabiilse toega funktsioon enam kättesadav?

  Kontrolli, kas nii telefonil kui ka sõidukil on Bluetooth® sisse lülitatud. Kui ühendust ei looda, siis kontrolli oma mobiilseadme ekraani.
  Mõned mobiiltelefonid nõuavad ühenduse loomisel iga kord kinnitust. Rohkem teavet selle kohta saab mobiiltelefoni kasutusjuhendist.
  Kui mobiiltelefonil ei õnnestu automaatne ühenduse loomine ka pärast mitut katset, võib selle lahendada mobiiltelefoni täielik väljalülitamine ja uuesti sisselülitamine, aku korraks eemaldamine või mobiiltelefoni tehaseseadete taastamine. Enne mobiiltelefoni lähtestamist on tungivalt soovitatav andmed varundada.
  Rohkem teavet selle kohta saab mobiiltelefoni kasutusjuhendist.
  Kontrolli ka, kas registreerimise teave on olemas nii sõidukis kui ka mobiilseadmes. Kui see nii ei ole, kustuta olemasolevad registreerimiskirjed ja tee registreerimisprotsess uuesti läbi.
  Püsiva või stabiilse ühenduse loomine ei õnnestu (st esinevad korduvad Bluetooth-ühenduse katkestused) sageli mobiilseadme riistvara vea või mobiilseadmes olevate andmete (telefoniraamatu kirjed, tekstisõnumid, kõnelogid) tõttu. Sellistel juhtudel on soovitatav taastada mobiiltelefoni algseaded (vajaduse korral tuleb andmed enne varundada).

 • Selle inimese nime, kellega räägin, ei näidata, kuigi tema kontakt on minu mobiilseadmesse salvestatud.

  Kui kõne valiti aktiivse Bluetooth-ühendusega mobiilseadmelt, ei ole võimalik tagada, et teise poole nime keskpaneeli ekraanil näidatakse. Teistel juhtudel kontrolli, kas mobiilseadme telefoniraamatut keskpaneeli ekraanil näidatakse ja kas kontakt on õigesti ja täielikult edastatud.

 • Miks näidatakse signaali tugevust valesti?

  Kõik mobiilseadmed seda funktsiooni ei toeta. Ja mõned mobiilseadmed edastavad signaali tugevuse suure viivitusega. Lisateavet vt veebilehelt XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.
  Keskpaneeli ekraanil ei näidata kõigi kontaktide kirjeid ja/või andmeid, mis mobiilseadmes olemas on. Kontaktikirjete ülekanne oleneb nii sõidukist kui ka mobiilseadmest. Süsteem seab piirangud toetatud kontaktikirjete arvule. Lisateavet vt veebilehelt XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Miks ei näidata ekraanil Blackberry telefoniraamatut?

  Sageli töötavad Blackberry mobiilseadmed Enterprise režiimis. Sellistel juhtudel määrab turvaseaded ja -poliitika ettevõtte IT-osakond.
  Enamasti laheneb probleem, kui muuta üht järgmistest turvaseadistustest. Kontrolli, kas järgmiseks valikuks on määratud „No”.
  Options > Security Options > General Settings > Insert Address Book > No
  Kui seda valikut ei ole võimalik muuta või see tulemust ei anna, võta ühendust oma IT-osakonnaga.

 • Kaustas Office puuduvad uudiste, kalendri, ülesannete ja märkmete menüüelemendid.

  Esmalt kontrolli aadressilt XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX, kas mobiilseade toetab sõidukis soovitud funktsioonide kasutamist. Veendu ka, et e-kirjade ja tekstisõnumite ning kalendri, ülesannete ja märkmete allalaadimine ei alga enne, kui kogu telefoniraamat on alla laaditud. See võib olenevalt telefoniraamatu suurusest ja sisust võtta mõne minuti. Allalaadimine katkestatakse ka telefonikõne valimisel või vastuvõtmisel.

 • Pärast Bluetooth-ühenduse loomist esitab mobiilseade korduvalt teavitushelisid. Mõned neist edastatakse sõiduki kõlaritesse.

  Mõned mobiilseadmed esitavad teavitushelisid juurdepääsul kalendrikirjetele, ülesannetele ja märkmetele. Olenevalt mobiilseadmes saab need teavitushelid desaktiveerida (nt profiili seadistustest). Mobiiltelefoni oleku- ja veateateid võib ignoreerida.

 • Miks näidatakse sõnumi sisu asemel (e-kirjade ja tekstisõnumite puhul) teadet <Content Protection>?

  Sellisel juhul takistab andmete krüptimine (sisu kaitse) andmete Blackberry seadmest sõidukisse edastamist. Kui Blackberry on parooliga lukust vabastatud, toimub andmete edastamine õigesti.
  Selleks et probleem püsivalt lahendada, tuleb süsteemi turvaseadistused konfigureerida järgnevalt: Menu > Options > Security Options > Encryption: Disabled. Kui nende seadistuste reguleerimine võimalik ei ole, võta palun ühendust oma ettevõtte IT-osakonna Blackberry Enterprise Server administraatoriga.

 • Miks ma ei saa esitada oma ostetud lugusid?

  Sageli on ostetud lood kopeerimiskaitsega (DRM: Digital Rights Management). Kopeerimiskaitsega lugusid ei saa esitada ja need jäetakse vahele. Esitatakse järgmine lugu. Sama toimub ka laostunud või vigaste lugude puhul.

 • Miks kostab lugude esitamisel segav müra?

  Kontrolli oma MP3-faile, konverteeri need uuesti või kasuta teist tarkvara. Kui mobiilseade on ühendatud Aux-In-pesasse, vali oma seadmelt maksimaalne väljundvõimsus ja reguleeri seejärel meelelahutussüsteemi helitugevus sobivaks.

 • Miks puudub heli muusika esitamisel iPhone'ilt/iPadilt haakuva adapteriga?

  Palun kontrolli, kas kasutad video esitamiseks mõeldud haakuvat adapterit. Vajaduse korral eemalda juhtmed AUX-analoogpesast.

 • Miks on näha ainult osa kaustas olevatest lugudest?

  Kui näha on ainult osa kaustas olevatest lugudest, kontrolli lugude ID3-siltide teavet. Kui see teave ei ole õigesti sisestatud, ei saa lugusid õigesti sorteerida.

 • Muutsin kodus lugu. Miks ei ole seda sõidukis näha?

  Kui salvestusseadmel olevate lugude ID3-silte muuta, on vahel võimalik, et USB-audioliides ei tuvasta muudatust. Sellisel juhul eemalda seade USB-audioliidesest ja kustuta fail seadmest või lisa see. Nii sunnitakse loo teavet seadme järgmisel USB-audioliidesega ühendamisel uuesti lugema.

 • Vahel mängib sõiduki käivitamisel raadio, kuigi viimaseks valitud heliallikaks oli USB-audioliides.

  Sõiduki käivitamisel üritatakse ühendust luua viimase heliallikaga. USB-audioliidese puhul mõjutab seda MP3-mängija ühendamine. Sõiduki käivitamisel võib erineda aeg, mille jooksul MP3-mängija tuvastatakse. Seda mõjutavad tegurid, nagu MP3-mängija suurus, maht ja andmete lugemise kiirus. Mõnel juhul ei looda MP3-mängijaga ühendust piisavalt kiiresti ja seetõttu käivitab seade esmalt raadio.

 • Miks võtab USB-audioliidesel mõnikord juhuesituse käivitamine aega?

  Juhuesitus toimib Apple iPhone'i/iPodi või USB-audioliidese kaudu. Juhuesituse käivitamise aeg oleneb loendite suurusest. Eriti pikkade loendite puhul võib ette tulla viivitusi.

 • Miks näen loendites näiteks lugude või albumite pealkirjade asemel numbreid?

  Numbrid on loetelus kirjete kohahoidjad, mida näidatakse siis, kui MP3-mängija ei suuda teavet piisavalt kiiresti laadida. Loetelukirjed täidetakse kohe, kui teave olemas on.

 • Miks näen vahel kirja „Data is being read...” ja soovitud loendid ilmuvad hiljem?

  Seda teadet näidatakse siis, kui loendit keritakse liiga kiiresti või sirvitakse loendit, kus kirjeid on palju.

 • Miks ei näidata helifailide metaandmeid õigesti?

  Kui ID3-siltides on erimärke, umlaute või teistest keeltest pärit tähti, siis ei kuvata metaandmeid õigesti. Vajaduse korral eemalda metaandmetest või mõjutatud failidest need märgid või kasuta metaandmete salvestamiseks teist programmi.

 • Miks mängitakse helifaile erineva helitugevusega?

  Kui MP3-faile mängitakse erineva tugevusega, kuigi sõiduki helisüsteemi ei ole reguleeritud, võib selle põhjus olla MP3-failides endas. Kontrolli helitugevuse seadistust helifailide MP3-failideks konvertimisel ja konverdi vajaduse korral helifailid uuesti MP3-failideks. Muusikakollektsiooni helitugevuse ühtlustamiseks võib kasutada ka selleks mõeldud programmi.

 • Miks ei salvestata minu Apple'i seadme muusikafiltrit?

  Vanemate tarkvarasüsteemide puhul ei salvestata sõidukis vahel muusikafiltrit. Siis tuleks uuendada Apple'i seadme tarkvara versiooni. Apple'i seadmesse paigaldatud tarkvara versiooni on võimalik kontrollida menüüst: Settings > General > About > Version

 • Miks näen iPhone'ist/iPodist video esitamisel musta pilti?

  Harvadel juhtudel on võimalik, et musta pilti näidatakse siis, kui Apple'i seadmes jooksutakse taustal teisi rakendusi. Siis tuleks seadme tegumihaldurist mittevajalikud rakendused sulgeda.

 • Miks ei näidata iPhone'ist/iPodist esitatavaid videoid ekraani keskel?

  Kui video ei ole ekraani keskel, vali iPhone'ist/iPodist soovitud videofail uuesti. Video kvaliteet on parim siis, kui iPhone'i/iPodi videoseadistusteks on valitud NTSC ja Widescreen = on.