ÜLDISED KÜSIMUSED BMW CONNECTED DRIVE KOHTA.

KKK.

Kas soovid BMW ConnectedDrive teenuste kohta rohkem teada saada? Kas sul on küsimusi Bluetooth- ja USB-liideste kohta? Siit leiad vastused, lingid ja kontaktandmed.

Loe lisaks
 • Mis on Bluetooth®?
 • Millised BMW mudelid on varustatud Bluetooth®-tehnoloogiaga?
 • Milliseid Bluetooth®-ga mobiilseadmeid ma oma BMW mobiiltelefonisüsteemiga kasutada saan?
 • Kas ma saan oma autos kasutada sellist Bluetooth®-funktsiooniga mobiilseadet, mida seal lehel loetletud ei ole?
 • Miks ei ole minu mobiilseadet märgitud BMW katsetatud seadmete hulgas?
 • Kas kasutada saab teise tarkvaraversiooniga mobiilseadet, mis lehel XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX loetletud on?
 • Millised on mobiilseadmete põhierinevused kasutuses ja funktsioonide ulatuses?
 • Mis juhtub, kui sõiduki Bluetooth®-funktsiooniga on registreeritud üle ühe mobiilseade?
 • Kellega tuleb ühendust võtta, kui mul mobiilseadme ja Bluetooth®-liidese kasutamisel probleeme tekib?
 • Kuidas saan teada oma mobiiltelefoni mudeli?
 • Kuidas saan teada oma mobiilseadme tarkvara oleku?
 • Mobiilseadme algseadete taastamisel küsitakse seadme koodi. Kust ma selle koodi leian?
 • Telefoni heli on sõidukis liiga vaikne/vali. Kuidas helitugevust muuta?
 • Mida pean arvestama, kui sõidukis oma mobiilseadet kasutan?
 • Mis on USB-audioliides?
 • Millised on toetatud seadmed?
 • Mida peaksin arvestama oma sõidukis USB-seadmete kasutamisel?
 • Millele peaksin USB-pulkade kasutamisel tähelepanu pöörama?
 • Millele peaksin tähelepanu pöörama, kui mobiilseadme heliallikana ühendan?
 • Kas ühendatud seadmel on voolutoide?
 • Mida pean tähele panema USB-seadme lahtiühendamisel.
 • Kuidas saan näha ka helifailide kaanepilte?
 • Kuidas saan teada oma Apple iPhone'i/iPodi tarkvaraversiooni?
 • Kuidas saan oma Apple iPhone'i/iPodi lähtestada?
 • Mis on MTP-võimekusega MP3-mängija?
 • Kas saan oma sõidukis videofaile esitada?

KÜSIMUSED JA MÄRKUSED KASUTAMISE KOHTA.

 • Kuidas saan oma mobiilseadme BMW mobiilsüsteemiga ühendada (paarimine)?
 • Kas samal ajal saab ühendada üle ühe Bluetooth®-seadme?
 • Kas telefonikõne ajal võib süüde väljas olla?
 • Olen muutnud oma kontakte, kalendrisündmusi, kohustuste nimekirja või märkuseid. Kas need muudatused kajastuvad ka sõidukis?
 • Kuidas saan muuta kontaktinimekirja sorteerimise järjestust (nt kuidas sorteerida perekonnanime järgi)?
 • Miks ma ei saa oma sõidukis konverentsikõne funktsiooni kasutada?
 • Miks ei näidata saabuva kõne puhul helistaja numbrit?
 • Miks ei näidata kõne saajale helistamise ajal minu numbrit?
 • Miks ei ole Office'i menüüs näha minu kohtumisi, kohustuste nimekirja ja märkmeid?
 • Kas kõnelogid sõidukis ja telefonis kattuvad?
 • Miks ma ei näe sõidukis kõiki mobiilseadmes olevaid tekstisõnumeid?
 • Kuidas saan sõidukis Bluetooth®-audioesitust kasutada?
 • Kuidas saab pärast kõne või liiklusteate vastuvõtmist Bluetooth®-audioesitust taastada?
 • Kas Bluetooth®-audioedastuse funktsiooni on võimalik kasutada siis, kui mobiilseade on sõidukiga haakuva adapteri või USB-juhtmega ühendatud?
 • Miks näidatakse mõne minu kontakti puhul kontaktipilti telefoniraamatus, kuid mitte keskpaneeli ekraanil?
 • Kuidas uuendada sõiduki tarkvara?
 • Kuidas saan oma mobiilseadmega kasutada valikulisse lisavarustusse kuuluvat internetti?
 • Kuidas konfigureerida oma mobiilseadet interneti või funktsiooni BMW TeleServices kasutamiseks?
 • Kui Bluetooth-ühendus loodud on, üritab minu mobiilseade ise numbrit valida.
 • Miks näidatakse mõnd kirjet sõidukis topelt?
 • Miks näidatakse kõne valimisel ekraanil teistsugust nime kui see, mille valisin?
 • Kas faili- ja seadmenimedele on mingeid piiranguid?
 • Miks võtab muusikaotsinguga soovitud lugude avamine vahel aega?
 • Kas esitusloendite kasutamisel on mingeid piiranguid?
 • Miks ei käivitu mu seade koos USB-autoliidesega, kuigi välisest seadmest valiti viimane heliväljundi allikas.
 • Miks USB-audioliides minu iPhone'i/iPadi ära ei tunne?
 • Miks USB-audioliides minu MP3-mängijat/mobiiltelefoni ära ei tunne?

TOODE.

 • Kas saan oma BMW-s kasutada Bluetooth®-i profiili SAP (SIM Access Profil)?
 • Mida peaksin teadma valikulise laiendatud mobiiltelefonist muusika esitamise ühenduse kohta (SA 6NF)?
 • Kas vajan haakuvat adapterit, et sõidukis oma mobiilseadet kasutada?
 • Millist lisavarustust on vaja USB-audioliidese jaoks?
 • Kas võin sõidukis kasutada adapterjuhet või pean seda tegema?

PROBLEMS AND SOLUTIONS

 • Miks ma ei saa oma mobiilseadet registreerida hoolimata sellest, et parooli sisestasin?
 • Miks ei õnnestu minu mobiilseadmel ühenduse taasloomine? Ja miks ei ole varem stabiilse toega funktsioon enam kättesadav?
 • Selle inimese nime, kellega räägin, ei näidata, kuigi tema kontakt on minu mobiilseadmesse salvestatud.
 • Miks näidatakse signaali tugevust valesti?
 • Miks ei näidata ekraanil Blackberry telefoniraamatut?
 • Kaustas Office puuduvad uudiste, kalendri, ülesannete ja märkmete menüüelemendid.
 • Pärast Bluetooth-ühenduse loomist esitab mobiilseade korduvalt teavitushelisid. Mõned neist edastatakse sõiduki kõlaritesse.
 • Miks näidatakse sõnumi sisu asemel (e-kirjade ja tekstisõnumite puhul) teadet <Content Protection>?
 • Miks ma ei saa esitada oma ostetud lugusid?
 • Miks kostab lugude esitamisel segav müra?
 • Miks puudub heli muusika esitamisel iPhone'ilt/iPadilt haakuva adapteriga?
 • Miks on näha ainult osa kaustas olevatest lugudest?
 • Muutsin kodus lugu. Miks ei ole seda sõidukis näha?
 • Vahel mängib sõiduki käivitamisel raadio, kuigi viimaseks valitud heliallikaks oli USB-audioliides.
 • Miks võtab USB-audioliidesel mõnikord juhuesituse käivitamine aega?
 • Miks näen loendites näiteks lugude või albumite pealkirjade asemel numbreid?
 • Miks näen vahel kirja „Data is being read...” ja soovitud loendid ilmuvad hiljem?
 • Miks ei näidata helifailide metaandmeid õigesti?
 • Miks mängitakse helifaile erineva helitugevusega?
 • Miks ei salvestata minu Apple'i seadme muusikafiltrit?
 • Miks näen iPhone'ist/iPodist video esitamisel musta pilti?
 • Miks ei näidata iPhone'ist/iPodist esitatavaid videoid ekraani keskel?