KESTVA VÄÄRTUSEGA.

Ümbertöötlus BMW-s.

BMW määrab keskkonnaohutu taaskasutuse baasi samal ajal, kui uus mudel alles arendus- ja tootmisprotsessi läbib.
Ümbertöödeldavate sünteetiliste materjalide kasutamise, materjalidevaliku vähendamise ja erinevate materjalide hoolika eraldamise kaudu on BMW taganud selle, et sõidukeid on võimalik töödelda ümber kiiresti ning tõhusalt.
Kontseptsiooniga on tõusnud BMW Group esiritta Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksis, maailma olulisimas jätkusuutlikkusele orienteeritud ettevõtete nimekirjas.

Loe lisaks

KESKKONNAOHUTU KORDUSKASUTUS.

Uued lähenemisviisid sõidukite ümbertöötlusele: kaastakse kasutusest kõrvaldatud sõidukite ümbertöötlemisele spetsialiseerunud ettevõtteid. Iga vanametallikilo töödeldakse ökoloogiliselt ja majanduslikult otstarbekaimal viisil. Väärtuslikud toormaterjalid viiakse uuesti tootmistsüklisse, vähendades keskkonnakoormust. Jääksõiduki teadlik tagastus, eeltöötlus, osandamine ja ümbertöötlus on kasutusest kõrvaldatud sõidukite keskkonnaohutu käitlemise neli etappi.

  • Reguleeritud tagasivõtmine
  • Töövedelike eemaldamine
  • Osandamine
  • Jääksõiduki ümbertöötlemine

ÜMBERTÖÖDELDAVUSE PROJEKTEERIMINE.

BMW ümbertöödeldavust projekteerivad insenerid määravad suuna kasutusest kõrvaldatud sõidukite ümbertöötlemisel ja nende jääkide kõrvaldamisel, määratledes endale esmatähtsana ökonoomsust ja keskkonnaohutust. Seega on ümbertöötlus tootearendusprotsessi oluline tahk. Seetõttu on võimalik kohe algusest arvesse võtta tahke, mis puudutavad ümbertöötlust, nt komponentide konstruktsioon, materjalide ja ühendusvõtete valik.
Nende teine eesmärk on soodustada ümbertöödeldud, tagatud kvaliteediga teiseste materjalide kasutamine uutes sõidukites. See sillutab tee kompaktsetele materjalitsüklitele.

BMW GROUPI KÕIK TEENUSED

NUTIKAD KOMPONENDID SISSEEHITATUD UUE ELUGA.

BMW ülim eesmärk on vähendada sõiduki mõju keskkonnale selle terve kasutusea jooksul. Lisaks sillutab iga uue sõiduki arendus ja tootmine iseenesest teed selle keskkonnaohutule, ökonoomsele taaskasutusele.

  • Keskkonnaohutut korduskasutust tagavad meetmed
  • BMW sõidukite ümbertöötlemine

KASUTUSEST KÕRVALDATUD SÕIDUKITE TAGASIVÕTMINE.

Seetõttu peab viimane valdaja või omanik andma kasutusest kõrvaldatud sõiduki üle kogujale või muule vastuvõtupunktile või heakskiidetud jäätmekäitluskohale. Nad saavad tsüklite kohta kinnituse, et neil on vaja auto ametiasutuste registritest kõrvaldada.
BMW nimel tegutsevad vastuvõtupunktid võtavad vastu kasutusest kõrvaldatud registreeritud BMW sõidukeid tasuta. Sõidukite tasuta tagasivõtuks peavad olema täidetud järgmised põhitingimused:
Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk peab olema terve (ja konkreetselt peavad sellel olema olemas mootor, ajam, kere, katalüüsmuundur, väärtust määravad elektroonilised ning muud komponendid) ja jäätmetest vaba.