BMW JÄTKUSUUTLIKKUS

RINGLUS JA RESSURSSIDE SÄÄSTMINE.

SISSEJUHATUS

RINGMAJANDUSEGA SAAB RESSURSSE SÄÄSTA.

Ressursside säästmine on üks meie eesmärkidest. Seda on ka toorainete võimalikult sage ja pikaaegne läbimõeldult kasutamine. Meie eesmärk on ringmajandus. Austusega maailma vastu ja heade ideedega meie jätkusuutlikkuse nimel.

BMW jätkusuutlikkus 2023, ringlus, ringmajanduslik lähenemine

RINGMAJANDUSLIK LÄHENEMINE

60 kg

Ringmajanduslik lähenemine.

Igasse uude BMW Groupi sõidukisse lisatakse keskmiselt 60 kg ringlussevõetud plasti – kokku moodustab see vähemalt 20% osakaalu.

BMW jätkusuutlikkus 2023, ringlus, akude ringlussevõtt

AKUDE RINGLUSSEVÕTT

90%

Akude ringlussevõtt.

2022. aastal tootsime me 2,3 miljonit autot. 99% ettevõttesisese tootmise käigus tekkinud jäätmetest võeti ringlusse (93,4%) või utiliseeriti (nt termiliselt) (5,8%).

BMW jätkusuutlikkus 2023, ringlus, jäätmete töötlemine

JÄÄTMETE TÖÖTLEMINE

99%

Jäätmete töötlemine.

2022. aastal võttis BMW Group 2,3 miljoni sõiduki tootmisel tekkinud jäätmetest ringlusse 99% – 93,4% materiaalselt ja 5,8% termiliselt.

RINGMAJANDUS

AVASTA RINGLUSE JÕUD.

Ressursside käitlemisviis on BMW Groupile võtmetähtsusega. Selles protsessis soovime jätkata tooraine kasutamist kooskõlas nelja ringmajanduse põhimõttega:

BMW jätkusuutlikkus 2023, ringlus, BMW i Vision Circular

BMW i VISION CIRCULAR.

ÜMBERMÕTESTAMINE, VÄHENDAMINE, TAASKASUTUS ja RINGLUSSEVÕTT. BMW i Vision Circular on loodud täielikult meie ringmajanduse põhimõtetega kooskõlas. Jätkusuutlikkusele ja luksusele keskenduv kompaktne täiselektriline Vision-mudel pakub seega põnevat vaadet tulevikku.

BMW jätkusuutlikkus 2023, ringlus, jätkusuutlikud autovärvid

BIOMASSIST VALMISTATUD JÄTKUSUUTLIKUMAD AUTOVÄRVID.

BMW Groupi Euroopa tehaste värvitöökojad kasutavad mattvärve, mida ei toodeta toornaftast, vaid taastuvast toorainest, näiteks biojäätmetest. Lisaks sellele kasutatakse BMW Groupi tehastes Rosslynis ja Leipzigis ka jätkusuutlikult toodetud korrosioonivastast pinnakattevahendit. TÜV poolt sertifitseeritud protsessis vähendatakse CO₂-heidet ajavahemikul 2022–2030 rohkem kui 15 000 tonni.

AKU ELUTSÜKKEL

AKUELEMENDI TÖÖEA ETAPID.

BMW jätkusuutlikkus 2023, ringlus, arendustöö

Arendustöö.

Münchenis asuvas akuelementide tootmise pädevuskeskuses püüab BMW Group leida uurimistöö abil liitiumioonaku elemendi ideaalset keemilist koostist. See hõlmab katoodi, anoodi, separaatori ja elektrolüüdi komponentide keerukat arendusprotsessi.

BMW jätkusuutlikkus 2023, ringlus, autosisene kasutamine

Sõidukis kasutamine.

Tänapäeva elektriautod saavutavad juba praegu ühe laadimisega üle 600 km sõiduulatuse ning see suundumus on tõusuteel. Kogemused näitavad, et elektriautod suudavad saavutada samasuguse sõiduulatuse nagu nende sisepõlemismootoriga kolleegid, ilma et oleks vaja kõrgepingeakut vahetada.

BMW jätkusuutlikkus 2023, ringlus, teine elu

Teine elu.

Pärast liitiumioonaku intensiivset kasutamist sõidukis oleks seda enne ringlussevõtuprotsessi sisenemist võimalik veel mitmeid aastaid statsionaarselt akufarmis kasutada.

BMW jätkusuutlikkus 2023, ringlus, ringlussevõtt

Ringlussevõtt.

Akuelemendi tooraineid saab ümber töödelda. BMW Group töötab akuelementide tootmise pädevuskeskuses järgmise põlvkonna akuelementide jaoks välja sekundaarsete toorainete ringlussevõttu. Nii saab aku olelusring sulguda ja taas otsast alata.

KKK

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED RINGLUSE JA RESSURSSIDE KOHTA.