BMW EfficientDynamics Kütusekulu ja heitkogused

KÜTUSEKULU JA HEITKOGUSED.

BMW EfficientDynamics: kütusekulu ja CO2-heitmete mõõtmisprotseduuride ja diiseltehnoloogia teave.

Uute sõidukite kütusekulu ja CO₂-heide määratakse kindlaks standarditud menetluse abil. 2018. aasta septembris asendati varem kohaldatav uus Euroopa sõidutsükkel (New European Driving Cycle ehk NEDC) realistlikuma sõidutsükliga WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure ehk kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsetamise kord). Seda täiendab RDE katse (Real Driving Emissions ehk tegelikus liikluses tekkivad heitkogused), millega mõõdetakse otse maanteel eralduvaid saasteaineid. Tänu uutele katsemenetlustele saavad tarbijad tulevikus paremini hinnata oma sõiduki kütusekulu ja heitkoguseid. Sellelt leheküljelt leiab ka kasulikku teavet diiselmootorite tõhususe kohta.

Loe lisaks
KÜTUSEKULU JA HEITKOGUSED. BMW EfficientDynamics: kütusekulu ja CO2-heitmete mõõtmisprotseduuride ja diiseltehnoloogia teave.

5 FAKTI WLTP KATSEPROTSEDUURIDE KOHTA.

 • 01 Uutel kohustuslikel WLTP kütusekulu näitudel on praktilisemad põhialused.
 • 02 Katseid teostatakse pika ajavahemiku jooksul, suurematel kiirustel ja dünaamilisemalt liikudes.
 • 03 Uute mõõtmisprotseduuride standardväärtused kütusekulu osas on sarnasemad reaalsete sõidutingimuste omadega.
 • 04 Põhjalikud andmed pakuvad suuremat läbipaistvust tulevase eeldatava kütusekulu osas.
 • 05 WLTP mõõtmistehnikat rakendatakse järk-järgult alates 1. septembrist 2017.

WLTP MÕÕTMISTEHNIKA.

Täpne katseprotseduur võimalikult realistlike kütusekulu ja CO2-heitmete väärtuste saamiseks.

WLTP mõõtmistehnika põhineb kogu maailmas kogutud reaalsetel sõiduandmetel, mille tulemusena saadakse realistlikumad väärtused. Muudatuste hulgas on uued, oluliselt rangemad katsetingimused ja suuremad kiirused koos oluliselt pikema kestusega katsega (20 minuti asemel 30 minutit).
CO2-heitmete täpsemaks määramiseks kasutatakse protseduuri käigus nii sõiduki põhi- kui ka erivarustust. Selle tulemusena saadakse iga sõidukitüübi kohta kaks väärtust: lisavarustuse valikutest olenev kõige madalam ja kõige kõrgem võimalik standardne kütusekulu vastavalt aerodünaamikale, massile ja veeretakistusele. WLTP võimaldab tulevikus sõiduki kütusekulu ja CO2-heitmeid paremini hinnata. Erikonfiguratsiooniga sõidukite puhul tuuakse nende konkreetne standardväärtus välja eraldi. Erikonfiguratsiooniga sõidukite puhul tuuakse nende konkreetne standardväärtus välja eraldi. Isegi selle katseprotseduuri korral võib reaalsetes sõidutingimustes siiski kõrvalekaldeid esineda. Sellegipoolest erinevad igapäevased kütusekulu ja CO2-heitmete näitajad topograafilistest tingimustest, kliimast ja isiklikust sõidutehnikast. Mõju on ka liiklusoludel, transporditaval lastil ja erinevate seadmete, näiteks õhukonditsioneeri kasutamisel. Üks on selge: katsetingimused on varasemast realistlikumad, mis tähendab, et teoreetilised kütusekulu ja CO2 näitajad on suuremad ja elektrisõidukite sõiduulatused väiksemad. Sellel ei ole aga negatiivset mõju tegelikule kütusekulule või sõiduulatusele. Lisaks tegeleb BMW Group pidevalt kütusekulu ja sõiduulatuse näitajaid parandavate uute tehnoloogiate väljatöötamisega.
Kõik BMW Groupi sõidukid, mida saab tellida EL28+ riikides, on vastavalt WLTP meetodile heaks kiidetud.
Seaduseandja näeb Saksamaal siiski ette, et WLTP-ga mõõdetud väärtused esitataks alguses koos vastavate varasemate NEDC väärtustega. Euroopa Komisjon on selleks väljatöötanud vastavusmeetodi, mis on ühtviisi juriidiliselt kohustuslik kõigi autotootjate jaoks.
See etapp on mõeldud üleminekuperioodi lihtsustamiseks. Selle kestus oleneb vastava liikmesriigi seadustest ja erineb seetõttu eri turgude puhul.
Alates 2018. aasta septembrist nõuab seadus, et kõigi ELis ning Šveitsis, Türgis, Norras, Liechtensteinis ja Iisraelis (EU28+) müüdavate sõidukite tootjad viiksid oma katsed läbi vastavalt WLTP-le.
Alates 2021. aasta detsembrist peavad kõik ELi sõidukeid puudutavad seadused vastu võtnud riigid avaldama kõigi oma sõidukite registreerimiseks WLTP-põhised väärtused.

Loe lisaks

WLTP JA NEDC VÕRDLUS.

Tutvu uue ja vana katseprotseduuri vaheliste erinevustega.

Katseprotseduur
NEDC
WLTP

LIIKLUSES TEKKIVAD HEITKOGUSED (RDE).

Teel sõidetava sõidukiga saasteainete väärtuste realistlik mõõtmine.

Alates 2016. aasta mai keskpaigast on RDE („liikluses tekkivad heitkogused“) mõõtmised kohustuslikud kõigile sõidukitootjatele ELis, samuti Šveitsis ja Türgis, Norras, Liechtensteinis ja Iisraelis. RDE katsetes mõõdetakse saasteainete, nagu mikroosakesed ja lämmastikoksiidid (NOx), heitkoguseid otse liikluses. Selle meetodiga määratakse keskmised igapäevasel liiklemisel oodatavad heitmeväärtused.
Nende saasteainete koguste vähendamiseks igapäevaelus kasutab BMW Group oma mudelites erinevaid heitgaaside vähendamise tehnoloogiaid.
Näiteks vähendavad BMW BluePerformance’i meetmed diiselmootorite lämmastikoksiidide heitmeid. Uue 6-silindriliste diiselmootorite põlvkonna saabumisega aastal 2020 asendati mootori läheduses asunud salvestiga katalüüsmuundur veelgi tõhusama SCR-süsteemiga, mis asub samuti mootori lähedal. Tulemuseks on veelgi parem NOx-i muundamine, eelkõige linnas sõites. Täiendavat abi pakub teine, endiselt põhja all asuv SCR-katalüüsmuundur, millel on olenevalt sõidukist isiklik AdBlue doseerimissüsteem.
BMW Group oli esimene sõidukitootja, kes võttis lämmastikoksiidi salvestiga katalüüsmuunduri ja SCR-süsteemi kasutusele seeriatootmises. Kahekordse AdBlue doseerimise kasutuselevõtmisega paneb BMW taas kord paika heitgaaside puhastamise ja saaste vähendamise uued standardid.
Lisaks on alates 2006. aastast diiselsõidukite põhivarustuses ka osakestefilter, et tahkete osakeste sisaldust vähenda. Bensiinimootoriga mudelites on nüüd kasutusel kogu mudelivalikut hõlmav spetsiaalne kübemefilter.
Nii suudab BMW järgida EU6d heitmestandardi alumisi piirnorme, mis on alates 2020. aasta jaanuarist kohustuslikud kõigi uute sõidukite jaoks. Erinevalt EU6c-st määratleb standard EU6d nüüd ära ka RDE katsetsüklite tahmaosakeste ja lämmastikoksiidide arvu piirnormid.
EU6d kinnitus tagab, et teie sõiduk vastab kõige rangematele EL heitemeväärtustele.

Loe lisaks

BMW TWIN POWER TURBO TEHNOLOOGIAGA MOOTORID.

Võimas ja ökonoomne: BMW bensiini- ja diiselmootorid.

Iga BMW südames on uuenduslikud BMW TwinPower Turbo tehnoloogiaga bensiini- ja diiselmootorid. Nendes on ühendatud uusimad kütuse sissepritsesüsteemid, täielikult muudetav sooritusvõime juhtimine ja uuenduslik turboülelaaduri tehnoloogia.

Loe lisaks
BMW EfficientDynamics BMW TwinPower bensiinimootorid

BMW TwinPower Turbo bensiinimootorid.

Erakordselt ladusa käiguga uuenduslik 3-silindriline bensiinimootor, 4-silindriline bensiinimootor ja korduvalt aasta mootori auhinna pälvinud BMW TwinPower Turbo 6-silindriline bensiinimootor – kõik need seavad uusi standardeid. Nende uusim põlvkond, BMW EfficientDynamicsi mootorite perekond, on oma eelkäijatest ökonoomsem, väiksemate heitkogustega ja võimsam.

Ökonoomsuse ja dünaamika tõstmiseks ühendab see uuenduslik kombinatsioon, mis on üks BMW EfficientDynamicsi strateegia teetähistest, uusima sissepritsetehnoloogia ja klapijuhtimissüsteemi koos kaksik-VANOSe uuendusliku ülelaaduritehnoloogiaga. Tulemuseks on eriti ökonoomne ajamisüsteem, mis tõestab muljetavaldavalt, kui põhjalikud on BMW teadmised mootoritest.

Loe lisaks
BMW EfficientDynamics BMW TwinPower Turbo diiselmootorid

BMW TwinPower Turbo diiselmootorid.

BMW TwinPower Turbo diiselmootorites peegeldub BMW EfficientDynamicsi põhimõtte süsteemne rakendamine, milles on ühendatud ökonoomsus, võimsus ja sõiduomadused madala kütusekuluga. Nende ökonoomsuse ja dünaamika tasemes ei ole mingeid kahtlusi. Samal ajal teevad BMW TwinPower Turbo kolmesilindrilised diiselmootorid (kui ideaalsed baasmootorid), uuenduslikud BMW TwinPower Turbo neljasilindrilised diiselmootorid ja erakordselt võimas BMW TwinPower Turbo kuuesilindriline diisliga töötav reamootor oma töö ära erakordselt madala kütusekulu ja vähese hõõrdumisega. Seega on garanteeritud maksimaalne sõidurõõm. BMW EfficientDynamicsi mootoriperekonna alumiiniumist kergkonstruktsiooniga diiselmootoritel on varieeruva turbiinigeomeetriaga turboülelaadur. Kütuse sissepritse eest vastutab uusima põlvkonna ühisanum-otsepritsetehnoloogia.

Loe lisaks
BMW EfficientDynamics BMW diiselmootorid lähivaates

BMW DIISELMOOTORID: UUENDUSLIKUD JA TÕHUSAD.

Diiselmootor on oluline majanduse mõjutaja, aga ka väga tõhus ajam. Tänu uuenduslikule AdBlue sissepritsetehnoloogiale on tänapäeva BMW diiselmootoriga sõidukite lämmastikdioksiidi heitkogused lähenemas nullile. Saasteainete heitkoguste edasiseks vähendamiseks kasutatakse täiendavat heitgaaside puhastusmenetlust. Seega on diiselmootor tõhus ajam, eriti nende juhtide jaoks, kes läbivad regulaarselt pikki vahemaid. BMW Groupis arendatakse ja täiustatakse paralleelselt kõiki ajamitüüpe.

MIDA PEAKS DIISLIST TEADMA.

Tänapäevaste diiselmootorite kasuks räägib mitu põhjust, nii kuluefektiivsus kui ka tõhusus. Ometi pole sageli piisavalt fakte ja taustteavet. Kujunda oma arvamus siin esitatud informatiivse ülevaate abil diiselmootori ja saasteainete heitkoguste teemal.

Loe lisaks
 • Diisel ja keskkond
 • Tahked osakesed ja kübemefilter
 • Mis on CO2?
 • Mida tähendab NOx?
 • ELi heitmestandard
 • Keskkonnatsoonid
 • Heitmekleebis
BMW EfficientDynamics Ökonoomne sõit

ÖKONOOMNE SÕIT BMW EFFICIENT DYNAMICSIGA.

BMW EfficientDynamics BMW EfficientDynamicsi uuenduslikud tehnoloogiad

BMW EFFICIENT DYNAMICSI UUENDUSLIKUD TEHNOLOOGIAD.

KKK – KÜTUSEKULU JA HEITKOGUSTE MÕÕTMISE MEETODID.

Sina küsid. Meie vastame.

 • Mis on WLTP?
 • Mis on WLTP sõidutsükkel?
 • Mida WLTP minu jaoks tähendab?
 • Mis on RDE?
 • Mis on EU6?
 • Mida tähendab valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR)?
 • Mis on BluePerformance?
 • Mis on osakestefilter?
 • Mida WLTP elektri- ja hübriidsõidukite jaoks tähendab?