BMW JÄTKUSUUTLIKKUS

BMW SÕIDUKI JALAJÄLG.

SISSEJUHATUS

MUUTUS ALGAB LÄBIPAISTVUSEST

Kuidas saan ma teada oma tulevase sõiduki keskkonnajälje? Selle vastuseks on BMW sõiduki jalajälje programm. Neli peamist jätkusuutlikkuse kriteeriumi ja ulatuslik Saksa Tehnilise Järelevalve Ameti poolt kinnitatud elutsükli hindamine (LCA) annavad sulle tervikliku pildi. Selgelt ja läbipaistvalt. Aidates sul teha teadliku otsuse.

BMW jätkusuutlikkus 2023, sõiduki jalajälg, kliimamõju

KLIIMAMÕJU

HÄLLIST HAUANI.

HEITKOGUSED TERVE ELUTSÜKLI VÄLTEL.

BMW Group on võtnud vabatahtlikult kohustuseks Pariisi kliimakokkuleppe 1,5 kraadi eesmärgi järgimise. Meie esitame oma sõidukite keskkonnajälje CO₂-ekvivalendina ehk CO₂e-na. Selle mõõdetava muutuja abil ühtlustatakse erinevate kasvuhoonegaaside, näiteks metaani, kliimamõju. Meie loomulikult jätkame tööd selle mõju vähendamise kallal. Juba enne BMW tehasest väljumist ja ka pärast sõiduki kasuliku tööea lõppu.

BMW jätkusuutlikkus 2023, tuuleenergia

Roheline jõud.

Rohkem taastuvallikatest pärinevat energiat kogu tarneahelas, tootmises ja BMW laadimisvõrgustikus. BMW katab juba praegu 100% oma tehaste välisest energiavajadusest rohelise elektrienergiaga. Oma tootmises kasutavad seda üha enam ka meie tarnijad.

BMW jätkusuutlikkus 2023, päikeseenergia

Ringmajandus.

Ressursside säästmine ja materjali võimalikult kaua ringlemas hoidmine. Meie edendame oma tootmises ringluse põhimõtet. Sisuliselt tähendab see rohkemate komponentide ja materjalide ringlussevõttu, viies seeläbi vähema tooraine kasutamiseni.

BMW jätkusuutlikkus 2023, sõiduki jalajälg, ökonoomsus

ÖKONOOMSUS

SAAVUTAME VÄHESEGA PALJUT.

MADALAM TARBIMINE JA SUUREM SÕIDUULATUS.

Ökonoomsus tähendab minimaalsete jõupingutustega maksimaalse mõju saavutamist. BMW EfficientDynamics on olnud BMW jätkusuutlikkuse strateegia üks peamisi tugisambaid juba paljude sõidukipõlvkondade vältel. Uuenduslikke lahendusi kasutades suudab see pakkuda suuremat sõidunaudingut ja sõiduulatust ning madalamaid tarbimisväärtusi.

BMW jätkusuutlikkus 2023, sõiduki jalajälg, ökonoomne tootmine

LOODUD MAKSIMAALSEKS ÖKONOOMSUSEKS

Kõrgtugev teras, alumiiniumist uksed ja tagaluuk säästavad kaalu. Aerodünaamilised veljed, õhuklappide juhtimine ja muud omadused vähendavad õhutakistust. Intelligentne soojusjuhtimine vähendab energiatarvet. BMW mudelid konstrueeritakse nii, et need ühendavad endas suurema sõidunaudingu ja sõiduulatuse ning madalamad tarbimisväärtused.

BMW jätkusuutlikkus 2023, sõiduki jalajälg, My BMW rakendus

ÖKONOOMNE SÕIT MY BMW RAKENDUSEGA.

My BMW rakendus pakub praktilisi näpunäiteid ja ideid, mille abil saad oma ökonoomsust parandada. See näitab sinu varasemaid tarbimisväärtusi ja võrdleb seda sarnaste sõidukitega sinu kogukonnas. Ning pakub praktilisi ideid, kuidas sinu tarbimisväärtusi optimeerida, tagades sulle energiasäästlikuma sõidu. Ja hoides samal ajal kõrgel ka sinu sõidunaudingut.

BMW jätkusuutlikkus 2023, sõiduki jalajälg, ringmajandus

RINGMAJANDUS

ÜMBERMÕTESTAMINE, VÄHENDAMINE, TAASKASUTUS, RINGLUSSEVÕTT.

RESSURSSIDE SÄÄSTMINE RINGLUSSEVÕETUD MATERJALIDE ABIL.

Meie eesmärk on säästa looduslikke tooraineid ja hoida kvaliteetmaterjale pikaajaliselt ringlemas. Seetõttu kasutame ringlussevõetud materjale, näiteks sekundaarset alumiiniumi, oma kõrgepingeakudes ja plastosades. BMW lähenemisviis „Sekundaarne esimesena“ on mõeldud suurendama ringlussevõetud ja korduskasutatavate materjalide osakaalu järk-järgult 50%-ni. Samal ajal projekteerime oma sõidukid nii, et neid oleks võimalik tööea lõpus lihtsamini demonteerida ja uuesti kasutada.

BMW jätkusuutlikkus 2023, sõiduki jalajälg, tarneahel

TARNEAHEL

INIMESTE JA KESKKONNA VÄÄRTUSTAMINE.

KESKKONNA- JA SOTSIAALSED NÕUDED TARNEAHELAS.

Vastutus tähendab asjade põhjalikku uurimist. Just seetõttu teame täpselt, millest meie autod koosnevad. Ning jälgime oma toorainete tarneahelaid äärmise hoolega. Nii aitame kaasa inimõiguste austamisele ja keskkonnastandardite järgimisele.

TUTVU JÄTKUSUUTLIKU LIIKUVUSE TEERAJAJATEGA.

BMW jätkusuutlikkus 2023, Neue Klasse

NEUE KLASSE: MEIE VISIOON ON JÄTKUSUUTLIKKUS

Koge homseid uuendusi juba täna. Neue Klasse on sinu pilet ringluslikku, digitaalsesse ja täiselektrilisse tulevikku. Meie uued sõidukid ühendavad endas eheda sõidunaudingu ja parima ökonoomsuse. Tootmise käigus püüame ressursse säästa ning kasutada võimaluse korral ringlussevõetud materjale.

BMW jätkusuutlikkus 2023, sõiduki jalajälg, G60, jätkusuutlikkus, BMW i5 ja 5. seeria Sedaan

JÄTKUSUUTLIKKUS UUES BMW 5. SEERIAS.

Milline on täiselektrilise BMW i5 keskkonnajälg? Ja millised on uue BMW 5. seeria Sedaani elutsükli hinnangu tulemused? Lisateavet meie sõidukite jalajälje kohta leiad siit: