BMW EfficientDynamics Kütusekulu ja heitkogused

KÜTUSEKULU JA HEITKOGUSED.

BMW EfficientDynamics: kütusekulu ja CO2-heitmete mõõtmisprotseduuride ja diiseltehnoloogia teave.

Uute sõidukite kütusekulu ja CO2-heide määratakse standardmeetmete abil. Septembris 2018 asendati varem kehtinud uus Euroopa sõidutsükkel (NEDC) realistlikuma sõidutsükliga WLTP (kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsetamise kord). Seda täiendab tegelikus liikluses tekkivate heitmete test (RDE), mis mõõdab otse teele paisatavaid saasteaineid. Uued katseprotseduurid võimaldavad tarbijatel paremini oma sõiduki tulevast kütusekulu ja heitkoguseid hinnata. Sellelt lehelt leiad ka kasulikku teavet diiselmootorite jätkusuutlikkuse ja ökonoomsuse kohta.

Loe lisaks
KÜTUSEKULU JA HEITKOGUSED. BMW EfficientDynamics: kütusekulu ja CO2-heitmete mõõtmisprotseduuride ja diiseltehnoloogia teave.

5 FAKTI WLTP KATSEPROTSEDUURIDE KOHTA.

 • 01 Uutel kohustuslikel WLTP kütusekulu näitudel on praktilisemad põhialused.
 • 02 Katseid teostatakse pika ajavahemiku jooksul, suurematel kiirustel ja dünaamilisemalt liikudes.
 • 03 Uute mõõtmisprotseduuride standardväärtused kütusekulu osas on sarnasemad reaalsete sõidutingimuste omadega.
 • 04 Põhjalikud andmed pakuvad suuremat läbipaistvust tulevase eeldatava kütusekulu osas.
 • 05 WLTP mõõtmistehnikat rakendatakse järk-järgult alates 1. septembrist 2017.

WLTP MÕÕTMISTEHNIKA.

Täpne katseprotseduur võimalikult realistlike kütusekulu ja CO2-heitmete väärtuste saamiseks.

WLTP mõõtmistehnika põhineb kogu maailmas kogutud reaalsetel sõiduandmetel, mille tulemusena saadakse realistlikumad väärtused. Muudatuste hulgas on uued, oluliselt rangemad katsetingimused ja suuremad kiirused koos oluliselt pikema kestusega katsega (20 minuti asemel 30 minutit).
CO2-heitmete täpsemaks määramiseks kasutatakse protseduuri käigus nii sõiduki põhi- kui ka erivarustust. Selle tulemusena saadakse iga sõidukitüübi kohta kaks väärtust: lisavarustuse valikutest olenev kõige madalam ja kõige kõrgem võimalik standardne kütusekulu vastavalt aerodünaamikale, massile ja veeretakistusele. WLTP võimaldab tulevikus sõiduki kütusekulu ja CO2-heitmeid paremini hinnata. Erikonfiguratsiooniga sõidukite puhul tuuakse nende konkreetne standardväärtus välja eraldi. Erikonfiguratsiooniga sõidukite puhul tuuakse nende konkreetne standardväärtus välja eraldi. Isegi selle katseprotseduuri korral võib reaalsetes sõidutingimustes siiski kõrvalekaldeid esineda. Sellegipoolest erinevad igapäevased kütusekulu ja CO2-heitmete näitajad topograafilistest tingimustest, kliimast ja isiklikust sõidutehnikast. Mõju on ka liiklusoludel, transporditaval lastil ja erinevate seadmete, näiteks õhukonditsioneeri kasutamisel. Üks on selge: katsetingimused on varasemast realistlikumad, mis tähendab, et teoreetilised kütusekulu ja CO2 näitajad on suuremad ja elektrisõidukite sõiduulatused väiksemad. Sellel ei ole aga negatiivset mõju tegelikule kütusekulule või sõiduulatusele. Lisaks tegeleb BMW Group pidevalt kütusekulu ja sõiduulatuse näitajaid parandavate uute tehnoloogiate väljatöötamisega.
Kõik BMW Groupi sõidukid, mida saab tellida EL28+ riikides, on vastavalt WLTP meetodile heaks kiidetud.
Seaduseandja näeb Saksamaal siiski ette, et WLTP-ga mõõdetud väärtused esitataks alguses koos vastavate varasemate NEDC väärtustega. Euroopa Komisjon on selleks väljatöötanud vastavusmeetodi, mis on ühtviisi juriidiliselt kohustuslik kõigi autotootjate jaoks.
See etapp on mõeldud üleminekuperioodi lihtsustamiseks. Selle kestus oleneb vastava liikmesriigi seadustest ja erineb seetõttu eri turgude puhul.
Alates 2018. aasta septembrist nõuab seadus, et kõigi ELis ning Šveitsis, Türgis, Norras, Liechtensteinis ja Iisraelis (EU28+) müüdavate sõidukite tootjad viiksid oma katsed läbi vastavalt WLTP-le.
Alates 2021. aasta detsembrist peavad kõik ELi sõidukeid puudutavad seadused vastu võtnud riigid avaldama kõigi oma sõidukite registreerimiseks WLTP-põhised väärtused.

Loe lisaks

WLTP JA NEDC VÕRDLUS.

Tutvu uue ja vana katseprotseduuri vaheliste erinevustega.

Katseprotseduur
NEDC
WLTP

LIIKLUSES TEKKIVAD HEITKOGUSED (RDE).

Teel sõidetava sõidukiga saasteainete väärtuste realistlik mõõtmine.

Alates 2016. aasta mai keskpaigast on RDE („liikluses tekkivad heitkogused“) mõõtmised kohustuslikud kõigile sõidukitootjatele ELis, samuti Šveitsis ja Türgis, Norras, Liechtensteinis ja Iisraelis. RDE katsetes mõõdetakse saasteainete, nagu mikroosakesed ja lämmastikoksiidid (NOx), heitkoguseid otse liikluses. Selle meetodiga määratakse keskmised igapäevasel liiklemisel oodatavad heitmeväärtused.
Nende saasteainete koguste vähendamiseks igapäevaelus kasutab BMW Group oma mudelites erinevaid heitgaaside vähendamise tehnoloogiaid.
Näiteks vähendavad BMW BluePerformance’i meetmed diiselmootorite lämmastikoksiidide heitmeid. Uue 6-silindriliste diiselmootorite põlvkonna saabumisega aastal 2020 asendati mootori läheduses asunud salvestiga katalüüsmuundur veelgi tõhusama SCR-süsteemiga, mis asub samuti mootori lähedal. Tulemuseks on veelgi parem NOx-i muundamine, eelkõige linnas sõites. Täiendavat abi pakub teine, endiselt põhja all asuv SCR-katalüüsmuundur, millel on olenevalt sõidukist isiklik AdBlue doseerimissüsteem.
BMW Group oli esimene sõidukitootja, kes võttis lämmastikoksiidi salvestiga katalüüsmuunduri ja SCR-süsteemi kasutusele seeriatootmises. Kahekordse AdBlue doseerimise kasutuselevõtmisega paneb BMW taas kord paika heitgaaside puhastamise ja saaste vähendamise uued standardid.
Lisaks on alates 2006. aastast diiselsõidukite põhivarustuses ka osakestefilter, et tahkete osakeste sisaldust vähenda. Bensiinimootoriga mudelites on nüüd kasutusel kogu mudelivalikut hõlmav spetsiaalne kübemefilter.
Nii suudab BMW järgida EU6d heitmestandardi alumisi piirnorme, mis on alates 2020. aasta jaanuarist kohustuslikud kõigi uute sõidukite jaoks. Erinevalt EU6c-st määratleb standard EU6d nüüd ära ka RDE katsetsüklite tahmaosakeste ja lämmastikoksiidide arvu piirnormid.
EU6d kinnitus tagab, et teie sõiduk vastab kõige rangematele EL heitemeväärtustele.

Loe lisaks

BMW TWIN POWER TURBO TEHNOLOOGIAGA MOOTORID.

Võimas ja ökonoomne: BMW bensiini- ja diiselmootorid.

Iga BMW südames on uuenduslikud BMW TwinPower Turbo tehnoloogiaga bensiini- ja diiselmootorid. Nendes on ühendatud uusimad kütuse sissepritsesüsteemid, täielikult muudetav sooritusvõime juhtimine ja uuenduslik turboülelaaduri tehnoloogia.

Loe lisaks
BMW EfficientDynamics BMW TwinPower bensiinimootorid

BMW TwinPower Turbo bensiinimootorid.

Erakordselt ladusa käiguga uuenduslik 3-silindriline bensiinimootor, 4-silindriline bensiinimootor ja korduvalt aasta mootori auhinna pälvinud BMW TwinPower Turbo 6-silindriline bensiinimootor – kõik need seavad uusi standardeid. Nende uusim põlvkond, BMW EfficientDynamicsi mootorite perekond, on oma eelkäijatest ökonoomsem, väiksemate heitkogustega ja võimsam.

Ökonoomsuse ja dünaamika tõstmiseks ühendab see uuenduslik kombinatsioon, mis on üks BMW EfficientDynamicsi strateegia teetähistest, uusima sissepritsetehnoloogia ja klapijuhtimissüsteemi koos kaksik-VANOSe uuendusliku ülelaaduritehnoloogiaga. Tulemuseks on eriti ökonoomne ajamisüsteem, mis tõestab muljetavaldavalt, kui põhjalikud on BMW teadmised mootoritest.

Loe lisaks
BMW EfficientDynamics BMW TwinPower Turbo diiselmootorid

BMW TwinPower Turbo diiselmootorid.

BMW TwinPower Turbo diiselmootorites peegeldub BMW EfficientDynamicsi põhimõtte süsteemne rakendamine, milles on ühendatud ökonoomsus, võimsus ja sõiduomadused madala kütusekuluga. Nende ökonoomsuse ja dünaamika tasemes ei ole mingeid kahtlusi. Samal ajal teevad BMW TwinPower Turbo kolmesilindrilised diiselmootorid (kui ideaalsed baasmootorid), uuenduslikud BMW TwinPower Turbo neljasilindrilised diiselmootorid ja erakordselt võimas BMW TwinPower Turbo kuuesilindriline diisliga töötav reamootor oma töö ära erakordselt madala kütusekulu ja vähese hõõrdumisega. Seega on garanteeritud maksimaalne sõidurõõm. BMW EfficientDynamicsi mootoriperekonna alumiiniumist kergkonstruktsiooniga diiselmootoritel on varieeruva turbiinigeomeetriaga turboülelaadur. Kütuse sissepritse eest vastutab uusima põlvkonna ühisanum-otsepritsetehnoloogia.

Loe lisaks
BMW EfficientDynamics BMW diiselmootorid lähivaates

BMW DIISELMOOTORID: PROGRESSIIVSED, JÄTKUSUUTLIKUD JA ÖKONOOMSED.

Diiselmootor ei ole mitte ainult oluline ökonoomsuse seisukohast, vaid ka uuenduslik ja ülitõhus jõuallikas, mis annab suure panuse kliimaeesmärkide saavutamisesse. Tänu uuenduslikule AdBlue sissepritsetehnoloogiale kalduvad BMW kaasaegsete diiselmootorite lämmastikuheitmete näitajad nulli suunas. Selleks, et saasteainete hulka veelgi vähendada, on kasutusel täiendavad heitgaaside puhastusprotseduurid. Seetõttu on diiselmootor nii ökonoomne kui ka jätkusuutlik jõuallikas, mis sobib eriti juhtidele, kes regulaarselt pikki vahemaid läbivad. BMW Groupis toimub kõikide jõuallikatüüpide arendamine ja täiustamine paralleelselt.

MIDA PEAKS DIISLIST TEADMA.

Jätkusuutlikkus, kulutõhusus, ökonoomsus... kaasaegsete diiselmootorite toetamiseks on mitmeid häid põhjuseid. Ja ometi jääb sageli puudu faktidest ning taustateabest. Loo siin toodud diiselmootorite ja saasteainete teemalise ülevaate abil oma isiklik pilt.

Loe lisaks
 • Diisel ja keskkond

  EL ja paljud teised riigid kogu maailmas on pühendunud kasvuhoonegaasi CO2 olulisele vähenemisele. Diiselmootoril on oluline roll selle kliimaeesmärgi saavutamises: on ju diiselmootoriga sõidukitel nende madalama kütusekulu tõttu ka väiksem CO2 jalajälg. Näiteks Euro 6 standardile vastava diiselmootori CO2-heite tase on bensiinimootoriga sõiduki omast umbes 15% madalam. Selle taustal on diiselautod säästnud Euroopas viimase 20 aasta jooksul umbes 1 000 000 000 tonni CO2. Ja tänu aastast 2006 BMW sõidukite standardvarustusse kuuluvatele kübemefiltritele ei ole diiselmootorite osakaal mootoriga seotud tahkete osakeste heitmetes enam asjakohane.

 • Tahked osakesed ja kübemefilter

  Tahketeks osakesteks nimetatakse kõiki õhus levivaid tahkeid aineid. Nende loomulikuks allikaks on erosioon, peentolm, vulkaanipursked ja ka õietolm. Lisaks maanteeliiklusele on inimeste poolt põhjustatud tahkete osakeste allikateks õhu- ja veetransport ning tööstus. Umbes 20% tahketest osakestest põhjustavad autod ning heitgaaside osakaal on siin väiksem kui rehvide kulumine ja turbulents. Tänu BMW sõidukitele alates aastast 2006 paigaldatavatele kübemefiltritele ei põhjusta meie sõidukite mootorid enam peaaegu üldse tahkete osakeste heidet.

 • Mis on CO2?

  Süsinikdioksiid on kasvuhoonegaas, mis tekib näiteks söe, diisli, bensiini, maagaasi ja puidu põlemisel. Süsinikdioksiid mängib olulist rolli paljude elusorganismide ja taimede ainevahetuses. CO2 panus kasvuhoonegaaside tekkesse ja seega kliimamuutustesse on oluline. Euroopa Liidus põhjustab liiklus vaid alla 30% CO2-heitmete koguhulgast; maanteeliiklus moodustab 72% kogu liikluse poolt põhjustatud CO2-heitmetest. Ilma diiselmootorita, mille CO2-heitmed on madalama kütusekulu tõttu bensiinimootori omast väiksemad, oleksid CO2 näitajad oluliselt suuremad.

 • Mida tähendab NOx?

  NOx on lämmastiku (N) gaasiliste oksiidide ehk lämmastikoksiidide üldnimetus. Liiga suur NOx-i kontsentratsioon koormab kopse ja võib kahjustada taimestikku. Lämmastikoksiidid tekivad kütuse, aga ka õli, nafta, puidu ja jäätmete kõrgel temperatuuril põlemisel. Perioodil 1990 kuni 2017 on maanteeliikluse poolt põhjustatud NOx-heide vähenenud rohkem kui 60%. Selle tulemusena põhjustas maanteeliiklus aastal 2017 NOx-heitmetest umbes 37,5%. BMW kasutab lämmastikoksiidide hulga vähendamiseks mitmeetapilist protseduuri, mis on tänapäeval väga tõhusaks tunnistatud. Koos heitmete vähendamisega mootoris ja heitgaaside ümbertöötlemisega sisaldab see protseduur ka heitgaaside järeltöötlust süsteemide NSC (lämmastikoksiidi salvestiga katalüüsmuundur) ja SCR (valikuline katalüütiline redutseerimine) abil. Koostoimes heitgaaside temperatuuriga ja AdBlue sissepritsega muundab SCR-süsteem mürgised lämmastikoksiidid mittemürgisteks komponentideks ehk veeks ja lämmastikuks.
  BMW uue 6-silindrilise diiselmootori puhul asendati senine lämmastikoksiidi salvestiga katalüüsmuundurist, diisli kübemefiltrist (DPF) ja põhja all asuvast SCR-süsteemist koosnev ülitõhus heitgaaside järeltöötlussüsteem veelgi suurema potentsiaalige süsteemiga. Mootori lähedal asuv SCR-süsteem (DPF-põhine) töötab koos kere all asuva SCR-süsteemiga, et katta mootori tööd võimalikult suures ulatuses ja optimaalse lämmastikoksiidi muundamisega. Sellel hakkavad põhinema ka tuleviku heitgaasistandardid.

 • ELi heitmestandard

  ELi heitgaaside normid panevad paika sõiduki tüübile ja mootorile vastavad heitmete piirnormid. Igal aastal peavad uued sõidukid vastama heakskiidu saamiseks järjest rangematele heitgaasimäärustele. Kõik BMW Groupi praegused uued diisel- ja bensiinimootoriga sõidukid vastavad Euro 6 heitgaasinormidele. Oma sõiduki ELi tüübikinnitusele vastava heitmeklassi leiad tüübikinnitustunnistuse osast V9.

 • Keskkonnatsoonid

  ELi heitmete piirväärtusele vastamiseks tugevalt saastatud linnades ja õhukvaliteedi parandamiseks pikemas perspektiivis on mõnedes Euroopa linnades keskkonna- või madala heitmetasemega tsoonid, kus kehtivad liikluspiirangud. Olenevalt konkreetsest riigist võivad sõidukid sõita neisse piirkondadesse vaid teatud tingimustel, näiteks heitmekleebise olemasolul või teatud heitmeklassidesse kuulumise korral. BMW Groupi praegused uued diisel- ja bensiinimootoriga sõidukid vastavad Euro 6 heitgaasinormidele ja on seega lubatud sõitmiseks enamuses Euroopa keskkonnatsoonides.

 • Heitmekleebis

  Heitmekleebisel on sõiduki ELi heitmeklassi teave. Seda kleebist nõutakse teatud Euroopa linnades, näiteks Berliinis, et sõita vähendatud heitkogustega keskkonnatsoonidesse. Hetkel antakse sõidukile punane, kollane või roheline heitmekleebis või ei anta üldse kleebist olenevalt sõiduki heitmetasemest. BMW Groupi praegused uued sõidukid vastavad alati Euro 6 heitgaasinormidele ja saavad seega registreerimisel rohelise heitmekleebise. See lubab sul sõita oma uue BMWga enamuses Euroopa keskkonnatsoonides.

BMW EfficientDynamics Ökonoomne sõit

ÖKONOOMNE SÕIT BMW EFFICIENT DYNAMICSIGA.

BMW EfficientDynamics BMW EfficientDynamicsi uuenduslikud tehnoloogiad

BMW EFFICIENT DYNAMICSI UUENDUSLIKUD TEHNOLOOGIAD.

KKK – KÜTUSEKULU JA HEITKOGUSTE MÕÕTMISE MEETODID.

Sina küsid. Meie vastame.

 • Mis on WLTP?

  Lühend WLTP tähendab kergsõidukite ülemaailmset ühtlustatud katsemenetlust.
  Selleks kasutatakse uut katsemeetodit, mis võimaldab määrata sõidukite jaoks realistlikumad kütusekulu ja CO2-heitmete väärtused, mis on juriidiliselt siduvad kõigi sõidukite jaoks alates 2018. aasta septembrist. WLTP asendab varem kasutatud NEDC menetluse.

 • Mis on WLTP sõidutsükkel?

  Sõiduki kütusekulu ja heide sõltuvad lisaks muudele teguritele ka sõidustiilist. Seetõttu on kogu maailmast kogutud WLTP jaoks sõiduandmeid. Nende andmete põhjal pandi paika 4 vahemikku, mis esindasid erinevat keskmist kiirust: väike, keskmine, suur ja väga suur. Kõigis nendes vahemikes toimub erineva intensiivsusega kiirendamine, pidurdamine ja peatumine, millega jäljendatakse igapäevases sõidustiilis tekkivaid olukordi. Nende etappide kombineerimise tulemuseks saadakse sõidutsükkel, mis esitatakse tootjapoolsetes andmetes kombineeritud väärtusena. Kuna elektri- ja hübriidsõidukeid kasutatakse pigem linnades, siis on nende sõidutsüklis 5. etapp: linnasõit. Selles kasutatavad kiirused ulatuvad väikesest keskmiseni.

 • Mida WLTP minu jaoks tähendab?

  WLTP kasutuselevõtt tähendab, et näidatud kütusekulu- ja CO2-väärtused on ligilähedased tegelikus kasutuses saavutatavatele. Lisaks sellele võtab WLTP arvesse iga sõiduki lisavarustust, mis annab samuti just sinu sõiduki konfiguratsioonile vastavad realistlikumad väärtused. Samas tähendavad realistlikumad väärtused seda, et sisepõlemismootoriga sõidukite kütusekulu ja CO2 standardväärtuseid näidatakse kõrgemana ning elektrisõidukite ja pistikhübriidide sõiduulatust väiksemana. Olenevalt riigisisestest seadustest võivad selle tulemusena rakenduda kõrgemad CO2-tasud.

 • Mis on RDE?

  RDE tähendab liikluses tekkivaid heitkoguseid (Real Driving Emissions). See on uus meetod saasteainete, nagu lämmastikoksiidid (NOx) ja tahked osakesed, määramiseks. Siin on tähtis element see, et mõõtmine toimub labori asemel liikluses ja realistlikes sõidutingimustes. Selleks kinnitatakse sõiduki väljalaskesüsteemile seade, mida nimetatakse heitkoguste mõõtmise kaasaskantavaks süsteemiks (PEMS, Portable Emissions Measurement System).

 • Mis on EU6?

  Euro 6 on praegu kehtiva saasteainete heitmestandardi nimetus. Selles sisalduvad tahkete osakeste ja lämmastikoksiidi heitmete maksimumväärtused on EU5 väärtustest madalamad. Alates 2018. aasta septembrist* muutub kohustuslikuks EU6c heitestandard, milles määratud bensiinimootorite tahkete osakeste piirväärtused on EU6b näitajatest veelgi madalamad. Diiselmootoriga sõidukitele kehtivad tsüklisiseselt nii heitmestandardis EU6b kui ka EU6c samad piirnormid. 2019. aasta septembri EU6d-TEMP* ja 2021. aasta jaanuari EU6d* vähendavad RDEga mõõdetud tahkete osakeste ja lämmastikoksiidide piirnorme veelgi.
  *Kehtib uutele sõidukitele. Uutele sõidukitele rakendatakse uued heitmestandardid juba aasta varem.

 • Mida tähendab valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR)?

  Selleks et sõiduki heitmeväärtusi veelgi vähendada, lisatakse diiselmootorite väljalaskesüsteemi vedelat ammoniaaki AdBlue®. Valikuline katalüütiline redutseerimine (SCR) ja AdBlue® vähendavad lämmastikoksiide kuni 90% võrra. Alles jääb veeaur, lämmastik ja CO2. Alles jääb veeaur, lämmastik ja CO2.

 • Mis on BluePerformance?

  BMW kasutab oma sõidukites lämmastikoksiidiheitmete vähendamiseks veelgi laialdasemalt BluePerformance’i tehnoloogiat. See tehnoloogia võimaldab diiselmootori heitmetaset veelgi optimeerida. Lisaks diisliosakeste filtrile ja lämmastikoksiidi salvestiga katalüüsmuundurile tagavad kõikidele BMW 4-silindrilistele diiselmootoritele paigaldatud SCR-i muundur (valikuline katalüütiline reduktsioon) ja AdBlue® pihustus lämmastikoksiidide olulise vähendamise heitgaasides. Uue 6-silindriliste diiselmootorite põlvkonna saabumisega aastal 2020 asendati mootori läheduses asunud salvestiga katalüüsmuundur veelgi tõhusama SCR-süsteemiga, mis asub samuti mootori lähedal. Tulemuseks on veelgi parem NOx-i muundamine, eelkõige linnas sõites. Täiendavat abi pakub teine, endiselt põhja all asuv SCR-katalüüsmuundur, millel on olenevalt sõidukist isiklik AdBlue doseerimissüsteem.

 • Mis on osakestefilter?

  Osakestefilter on diiselmootorites ja bensiinimootorites tahkete osakeste vähendamiseks kasutatav meede.

 • Mida WLTP elektri- ja hübriidsõidukite jaoks tähendab?

  Kuna elektri- ja hübriidsõidukeid kasutatakse peamiselt linnades, on WLTP puhul neljale tsüklile – väike, keskmine, suur ja eriti suur – lisatud ka viies, linnasõidu tsükkel. Selles on kombineeritud linnapiirkondade liikluses kõige tavalisemad väikesed ja keskmised kiirused. See võimaldab leida tegelikule lähedasemad näitajad.