BMW VALUE SERVICE.

Atraktiivsed täispakkumised vanematele BMW mudelitele.

BMW puhul on äärmiselt tähtis kõrge kvaliteet õiglase hinna eest. Meie BMW Value Service on mõeldud spetsiaalselt vanemate BMW mudelite jaoks ja aitab tagada, et sinu igapäevatoimingud sellele oma jälge ei jätaks. Pakkumised on täiesti läbipaistvad ning kõik osade hinnad ja töökulud on esitatud fikseeritud hinnaga.
BMW Value Service tagab, et sinu BMW püsiks suurepärases seisukorras ega kaotaks oma väärtust. Sulle on kättesaadav ka esmaklassilise kvaliteediga teenindus, meie töötajate asjatundlikkus ja kogemused ning BMW originaalosade kasutamine eriti heade hindadega.

Loe lisaks
BMW VALUE SERVICE.Atraktiivsed täispakkumised vanematele BMW mudelitele.

BMW KÕRGEIM KVALITEET ÕIGLASTE HINDADEGA.

Piduriklotsid ja andur

BMW piduriklotsid tagavad suurepärase pidurdusvõime, kõrge turvalisustaseme ja eriti pika eluea. Pakkumine sisaldab põhjalikku pidurisüsteemi kontrolli ning piduriklotside ja anduri vahetust. Pakett sisaldab: - asjatundlik piduriklotside ja anduri vahetus; - põhjalik pidurisüsteemi kontroll ja pidurite puhastamine; - rataste paigaldus ja pidurdusjõu hindamine.

Loe lisaks

Klaasipuhastiharjad, sh BMW originaalosad.

BMW Service Partner vahetab sinu klaasipuhastiharjad uute kvaliteetse BMW originaalharjade vastu, mis täpselt sinu tuuleklaasiga sobivad. Ideaalne sobivus ja paigaldusnurk vähendavad harjade tekitatavat müra ja tagavad optimaalse toimivuse ka suurtel kiirustel ja rasketes ilmastikuoludes. Pakkumine sisaldab järgmist: - vanade klaasipuhastiharjade asendamine BMW originaalharjadega; - hea nähtavus ka tihedas vihmas ja pärast 300 töötundi; - keskkonnasõbralik vanade klaasipuhastiharjade kõrvaldamine.
Loe lisaks

Pidurikettad ja piduriklotsid, sh BMW originaalosad.

BMW Service Partner vahetab välja pidurikettad ja piduriklotsid BMW originaalpiduriketaste ja -klotsidega, mis sinu BMW sõidukile täpselt sobivad. Eri komponentide ideaalne kombinatsioon tagab pidurite laitmatu toimimise ja kõrgeima ohutustaseme igas sõiduolukorras. Tänu oma erilisele materjalile on BMW originaalpidurikettad ja -klotsid erakordselt vastupidavad kulumisele ja deformeerumisele. Pakkumine sisaldab järgmist: - asjatundlik uute piduriketaste ja -klotside paigaldus; - põhjalik pidurisüsteemi kontroll ja pidurite puhastamine; - velgede paigaldus ja pidurdusjõu hindamine ning põhjalik kontroll.
Loe lisaks

Eesmised amortisaatorid, sh BMW originaalosad.

BMW Service Partner vahetab sinu BMW amortisaatorid kvaliteetsete BMW originaalamortisaatorite vastu, mis on kohandatud täpselt sinu BMW mudeli mootorivõimsusega. Nad tagavad kõrge turvalisustaseme ja sujuva sõidu igasuguse pinnaga teel ja esmaklassilise soorituse ka äärmuslikes temperatuurides. Pakkumine sisaldab järgmist: - professionaalne amortisaatorite vahetus; - kohandatud sinu BMW mudeli mootorivõimsusega; - esmaklassiline sooritusvõime ka äärmuslike temperatuuride korral.
Loe lisaks

Tagumised amortisaatorid, sh BMW originaalosad.

BMW Service Partner vahetab sinu BMW amortisaatorid kvaliteetsete BMW originaalamortisaatorite vastu, mis on kohandatud täpselt sinu BMW mudeli mootorivõimsusega. Nad tagavad kõrge turvalisustaseme ja sujuva sõidu igasuguse pinnaga teel ja esmaklassilise soorituse ka äärmuslikes temperatuurides. Pakkumine sisaldab järgmist: - professionaalne amortisaatorite vahetus; - kohandatud sinu BMW mudeli mootorivõimsusega; - esmaklassiline sooritusvõime ka äärmuslike temperatuuride korral.
Loe lisaks

BMW mootoriõli- ja mikrofiltrivahetus

Kvaliteetne BMW mootoriõli – tänu vajaduspõhisele teenindusele vahetatakse seda vaid siis, kui see tõesti vajalik on. Et sinu mootor oleks alati parimas vormis. Sisaldab kõiki vajalikke osasid ja materjale, nagu BMW õli, BMW õlifilter ja BMW mikrofilter. Märkus. Iga BMW õliteenindusega on oma BMW Mobile Care paketti võimalik automaatselt 24 kuu võrra pikendada ka siis, kui liikuvusgarantii aegunud on. Lisateavet annab sinu BMW Service Partner. Pakett sisaldab: - õlifiltri, mikrofiltri ja mootoriõli asjatundlik vahetus; - vana õli ja filtrite keskkonnasõbralik kõrvaldamine; - BMW Mobile Care 24 kuu võrra pikendamine (küsi meilt lisateavet).

Loe lisaks

Aku vahetus.

Vana aku asendamine BMW originaalakuga. Teenindusspetsialistid registreerivad sõidukisse paigaldatud uue aku, et saaksid kindel olla, et kõik akutoitel mugavusfunktsioonid uuesti toimiksid. Pakett sisaldab: - professionaalne aku vahetus; - aku registreerimine selle piiramatuks kasutamiseks kõigi mugavusfunktsioonidega; - keskkonnasõbralik vana aku kõrvaldamine.
Loe lisaks

Mikrofiltri vahtamine.

BMW originaalmikrofiltrid parandavad sõiduki sisekliimat ning lasevad juhil ja reisijatel vabamalt hingata. Need filtreerivad kolmel viisil: mehaaniliselt, elektrostaatiliselt ja aktiivsöe abil. BMW originaalmikrofiltrid parandavad oluliselt sõiduki salongiõhu kvaliteeti ja muudavad sõidu mugavamaks ja turvalisemaks. See on ideaalne lahendus allergikutele. Pakett sisaldab: - professionaalne mikrofiltri vahetus; - heaolutunde tõstmine õhukvaliteedi parandamise abil. - Eriti soovitatav allergikutele!

Loe lisaks

Õhukonditsioneeri süsteemi desinfitseerimine.

Sinu BMW Service Partner desinfitseerib õhukonditsioneerisüsteemi, et tagada meeldivalt puhas keskkond. Samuti eemaldatakse tolm, mustus ja bakterid, et ennetada ebameeldivat lõhna ja negatiivset mõju füüsilisele tervisele.

Loe lisaks

KORDUVKASUTUS

ÜLEVAADE

BMW minimeerib keskkonnale avaldatavat mõju sõiduki kogu eluea jooksul: valmistamise, kasutamise, hoolduse ja utiliseerimise ajal. See ühtne kontseptsioon aitab muu hulgas kaasa ka sellele, et BMW Grupp on juhtival kohal Dow JonesTMi sööstvalt majandavate ettevõtete näitaja alusel.Keskkkonnasõbraliku utiliseerimise nurgakivi on rajatud juba iga BMW uue auto arendamise ja tootmise ajal. Rakendades pidevalt korduvkasutust arvestava projekteerimise kontseptsiooni, tagab BMW oma kasutusea lõpule jõudnud autode tõhusa utiliseerimise.

Loe lisaks

KESKKONNASÕBRALIK UTILISEERIMINE

Oma kasutusea lõpule jõudnud autosid utiliseeritakse vanade autode tunnustatud demontaašiettevõtetes. Autovanaraua iga kilogramm utiliseeritakse ökoloogiliselt ja majanduslikult optimaalsel viisil. Väärtuslikud toormaterjalid viiakse tagasi tootmisringlusse ja piiratakse keskkonnale avaldatavat mõju. Oma kasutusea lõpule jõudnud autode keskkonnasõbraliku utiliseerimise neli etappi on: kontrollitud tagastamine, eeltöötlemine, demontaaš ja korduvkasutus.

Loe lisaks

UTILISEERIMISPROTSESSI NELI ETAPPI

Auto utiliseerimine algab auto kontrollitud tagasiandmisega tunnustatud tagasiandmiskohas või tunnustatud demontaašiettevõttes. Ainult need asutused annavad välja utiliseerimistunnistuse, mis on vajalik auto lõplikult arvelt mahavõtmiseks autoregistrikeskuses. Eeltöötlemise ajal eemaldatakse esmalt aku ning neutraliseeritakse turvapadjad ja muud pürotehnilised seadised. Tegelik utiliseerimine algab kõigi ekspluatatsiooniainete väljalaskmisest niinimetatud tühjendusstendil. Sellel töökohal imetakse näiteks välja kliimaseadme külmaaine ja pidurivedelik, lastakse välja jahutusvedelik, mootori- ja käigukastiõli ning imetakse integreeritud puuriga varustatud spetsiaalse imiseadmega välja kütus. Erinevad vedelikud valatakse sortide kaupa mahutitesse ja töödeldakse ümber või utiliseeritakse spetsialiseeritud ettevõtetes. Demontaaši etapil eemaldatakse komponendid, mida saab korduvalt kasutada ja ümber töödelda. Nii näiteks valmistatakse professionaalselt demonteeritud mootorid ette kõrgtehnoloogiliseks korduvkasutuseks ning neid kasutatakse esialgsel otstarbel uuesti. Katalüsaatorist pärit sellised väärtuslikud materjalid nagu väärismetallid ringlevad spetsiaalses materjalitsüklis. Demonteerimisel allesjääv sõiduki osa transporditakse edasitöötlemiseks purustusettevõttesse. Seal peenestatakse allesjäävad kereosad peopesasuurusteks tükkideks ja sorteeritakse. Plastmaterjale, tekstiile, rauda ja mitteraudmetalle töödeldakse utiliseerimistehastes.

Loe lisaks

KORDUVKASUTUST ARVESTAV PROJEKTEERIMINE

Juba alguses tuleb mõelda lõpule.

 

Juba tootearendusprotsessis kehtestavad BMW spetsialistid suunad kasutusea lõpule jõudnud sõidukite tõhusaks ja keskkonnasõbralikuks utiliseerimiseks ja kõrvaldamiseks.
Heakskiiduprotsess soodustab plastmaterjalidest detailide valmistamist kõrge kvaliteediga korduvkasutatavatest palstmaterjalidest, mis on saadud kasutatud detailidest. Tänu eluea hindamise juhtumite uurimisele hinnatakse süstemaatiliselt komponentide keskkkonnamõju. Virtuaalse ja füüsilise demontaažianalüüsi abil tagatakse, et kõik BMW autod täidavad püstitatud eesmärgi. Sellest analüüsist tulenevad teadmised edastab BMW koolitusürituste ja detailse dokumentatsiooni kujul kõigile korduvaksutusprotsessis osalejatele. Tänu nendele meetmetele tagatakse, et kõigil BMW autodel saab kiiresti ja usaldusväärselt teostada pürotehniliste komponentide täielikku neutraliseerimist, kõiki ekspluatatsioonivedelikke kiiresti välja lasta, plastdetaile vastavate materjalitähistega tähistada ning korduvkasutatavate materjalide kasutamist järjekindlalt soodustada.

 

Pürotehniliste komponentide neutraliseerimine.

 

Sellised pürotehnilised seadised nagu turvapadjad, aku kaitseklemmid või turvavööpingutid tuleb enne auto utiliseerimist niinimetatud neutraliseerimise teel deaktiveerida. Kõige kiiremini saab seda teha paigaldatud seisundis olevate seadiste töölerakendamise teel. Auto elektroonikasüsteem projekteeritakse juba arendusetapil sellisena, et pürotehnilisi seadiseid saaks ühe ühtse liidese kaudu juhtida ja aktiveerida.

 

Autovraki tühjakslaskmine ekspluatatsioonivedelikest.

 

Auto arendamisel tagatakse, et kõiki vedelikke, seega õlisid, kütust, jahutus- ja pidurivedelikku, kliimaseadme külmaainet jne saaks auto kasutusea lõpul autost kiiresti ja lihtsasti välja lasta.Korduvkasutust arvestava projekteerimise käigus tagatakse, et kõik vedelikega kokkupuutuvad detailid konstrueeritakse nii, et nad oleksid kiiresti ja õiges kohas juurdepääsetavad. Raskusjõu toimel saab ekspluatatsioonivedelikke välja lasta, kui vedelikku edastava komponendi kõige sügavam osa võetakse lahti või sellesse puuritakse auk. Teatud komponendid nagu näiteks kütusepaak või amortisaatorid tühjendatakse spetsiaalsete imiseadmete abil.Korduvkasutust arvestava projekteerimisega tegelevatel inseneridel on eriliseks väljakutseks autosse integreeritud hüdraulikasüsteemid, näiteks automaatse kabrioletikatuse hüdraulika. Siin tuleb ühest küljest tagada juurdepääs õlimahutile ja teisest küljest määrata hüdraulika asend, mille korral õlimahuti on täidetud.

 

Materjalide tähistamine.

 

Kõik komponendid on tähistatud vastavalt rahvusvahelistele ISO-standarditele. See võimaldab ühte liiki kuuluvaid materjale selgelt identifitseerida.

 

Korduvkasutatavate materjalide kasutamine.

 

Korduvkasutatav materjal on materjal, mis on saadud vanadest komponentidest. Korduvkasutatavaid materjale on võimalik kasutada komponentidel, kus need ei kutsu esile mingeid funktsionaalseid piiranguid. Nendeks on näiteks osad, mis ei täida tähtsaid ohutusfunktsioone ja ei ole otseselt nähtavad. Rattakoopakatted on ette nähtud valmistada korduvkasutatavast plastmaterjalist. 
Peale selle kasutatakse korduvkasutatavaid materjale näiteks pakiruumi ventilatsioonis ja BMW 7. seeria keskkonsooli aluses. Lühikesekiulisest ainest valmistatud isolatsiooni – isolatsioonimaterjali, mis on 80-90% valmistatud korduvkasutatavast PUR-vahust – kasutatakse muu hulgas tagumise pakiriiuli valmistamisel.
 Keskkonna säästmiseks ja kulude kokkuhoiuks saab korduvkasutatavaid materjale rakendada 15-20 kaaluprotsendi ulatuses kogu autos kasutatavast plastmaterjalide kogusest. See loob suletud ahelaga tooraineringluse ja säästab ressursse.

Loe lisaks

KASUTUSEA LÕPULE JÕUDNUD SÕIDUKITE TAGASIANDMINE

Sõidukite utiliseerimise uued viisid.

 

19. detsembril 2004 jõustus Eestis seadus kasutusea lõpule jõudnud autode kohta. Selle kasutusea lõpule jõudnud autosid käsitleva seadusega kohaldatakse Eestis "Kasutusea lõpule jõudnud autosid käsitlevat direktiivi 200/53/". Selle seaduse kohaselt peab auto viimane omanik kasutusea lõpule jõudnud auto viima tagasivõtukohta, mõnda muusse vastuvõtukohta või volitatud utiliseerimisettevõttesse. Seal antakse välja utiliseerimistunnistus, mille alusel saab sõiduauto autoregistrikeskuses lõplikult arvelt maha võtta.

 

Sõidukite utiliseerimise küsimustes palume pöörduda Inchcape Motors Estonia OÜ järelmüügi osakonna poole telefonidel 65 93 700, 65 93 740 või e-posti aadressil recycling@bmw.ee

Loe lisaks

Tagasiandmistingimused.

 

Teie BMW müügiesindaja ja volitatud tagasivõtukohad võtavad sõidukeid tasuta tagasi.

 

Tasuta tagasivõtmiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

Kasutusea lõpule jõudnud sõiduk peab olema registreeritud või viimati olema registreeritud Euroopa Liidus. Kasutusea lõpule jõudnud sõiduk peab peale selle olema täielik (eelkõige mootor, ajam, kere, katalüsaator ja muud tähtsad komponendid) ning vaba jäätmetest.

Loe lisaks

Loovutuspunktide nimekiri asub siin:

Loe lisaks